Mogelijke Spelvormen

een concept op maat van je groep

 

Technische needs

Om VlajoChallenge in klas te spelen heb je het volgende nodig:

 • voor elke leerling een pc/laptop/tablet met Google Chrome of Firefox (IE en edge zijn af te raden, omdat deze de website niet steeds correct weergeven)
 • voor de leerkracht een pc met beamer
 • een goede internetverbinding: er dient niets geïnstalleerd te worden om de computers, daar het spel volledig online werkt

VlajoChallenge kan eveneens gespeeld worden van op de gsm maar een groter scherm is wel handiger.

Mededeling: vanaf 15/8/2023 zijn we verplicht door de provider onze prijs te verhogen naar €8,5/credit.

In de eerste graad

De leerlingen kunnen VlajoChallenge verkennend gebruiken. Ze komen via het spel in contact met diverse begrippen en handelingen tijdens het beheer van hun winkel(s).  Het is hier niet de bedoeling het spel als verdiepende kapstok te gebruiken daar die inhouden in de tweede graad aan bod komen.

In de eerste graad nemen we de leerlingen mee in het spel aan de hand van een zeer gestructureerde werkbundel die je als leerkracht begeleidt. VlajoChallenge wordt in het leerplan economie&organisatie (katholiek onderwijs) genoemd als mogelijk project. Vanuit het GO!en OVSG wordt het spel aangeraden als mogelijke extra, vooral dan als funfactor om leerlingen economische en financiële leerinhouden op een andere speelse manier te laten ontdekken.

 • We raden sterk aan voor deze leerlingen gebruik te maken van de specifieke leerlingen-werkbundel voor de eerste graad
 • Timing: zes weken tot één trimester
 • De leerlingen werken eventueel in duo's om samen beslissingen te nemen. Aan te raden dat zij niet buiten de les instellingen doen in dit geval.

Ben je op zoek naar een actief en realistisch project, kijk dan even bij Kid@bizz dat voor dezelfde doelgroep bedoeld is.

In de tweede graad

VlajoChallenge kan goed gelinkt worden aan de leerplannen Office&retail, Handel en Economie. Aan de hand van VlajoChallenge en de totale spelervaring kan je heel wat leerinhouden koppelen zodat de leerlingen vanuit de spelervaring de leerstof instappen. Er zijn concordantietabellen in het online kenniscentrum. Waar VlajoChallenge niet binnen het leerplan past, kan het zeker ingezet worden vanuit de vrije ruimte, waarbij de focus eerder ligt op het spelenderwijs ontdekken hoe je een strategie als winkelmanager kan opbouwen. Of als 'funfactor' op een economiedag bijvoorbeeld. VlajoChallenge kan prima ingezet worden als 'grondlaag', bijvoorbeeld in organisatie&logistiek waarbij leerlingen voor hun bedrijf, winkels ook een website ontwerpen en andere ICT-opdrachten uitwerken.

 • Er zijn uitgebreide werkbundels met naast de oefenronde-begeleiding een hele reeks gekoppelde opdrachten
 • Timing: één tot twee trimesters afhankelijk van de intensiteit van het draaien van de rondes (na de oefenrondes van 2 lesuren moeten geen volledige lessen gebruikt worden voor het spel)
 • Je kan de leerlingen de voorbereidende spelinstelling van thuis uit laten doen, om dan de ronde in klas te draaien en te bespreken
 • Je kan als nieuwe leerkracht gebruik maken van Vlajo-begeleiding voor de oefenrondes (2 lesuren). Het is aan te raden zeer tijdig een aanvraag in te dienen zodat we dit kunnen inplannen. (zie 'Hoe start ik')

De leerlingen van 4 OI zijn momenteel gebeten door het vlajochallenge spel. Studenten die niet altijd te motiveren zijn komen enthousiast de klas binnen en wachten gespannen op het draaien van de ronde. Zalig gewoon hoe ze aan mijn lippen hangen bij het evalueren van de rondes. Gesprekken over marktaandeel, lening al dan niet al afbetalen, de verborgen boodschappen lezen in de krant, de soms raadselachtige raadgevingen van de adviseurs... zijn plots niet meer saai! Hartelijk dank dus om ons dit spel ter beschikking te stellen.

Leerkracht A. Vervaecke, Roeselare

Tip: Ben je op zoek naar een actief en realistisch project, kijk dan even bij Jieha dat voor dezelfde doelgroep bedoeld is.

In de derde graad

VlajoChallenge kan ingezet worden bij leerplannen in de economische en bedrijfswetenschappen in de dubbele finaliteit als introductie op markteffecten en bijv. prijspolitiek, personeel, gevolgen, prijselasticiteit.... Ook is het in de derde graad zeker mogelijk om VlajoChallenge vanuit de 'funfactor' in te zetten, als insteek en trigger tijdens seminarie-uren of in de vrije ruimte,  als ontdekking in heel wat economische begrippen en strategieën. Ook hier is een economiedag een mogelijkheid. In de derde graad kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met VlajoChallenge en kunnen de rondes ook buiten de lesuren voorbereid en gedraaid worden. Je kan het vlot afwisselen met actualiteit en 'Ondernemers voor de Klas' om zo de niet-economische leerlingen mee te nemen in een 'inleiding op de economie'.

 • Er is geen werkbundel, de leerlingen leren vanuit de spelervaring
 • Timing: kan over een volledig schooljaar gespreid worden
 • Leerlingen kunnen de spelinstellingen van thuis uit doen, buiten de eigenlijke lessen om, er kunnen zelfs rondes van op afstand gedraaid worden
 • Je kan als nieuwe leerkracht gebruik maken van Vlajo-begeleiding voor de oefenrondes (2 lesuren). Het is aan te raden zeer tijdig een aanvraag in te dienen zodat we dit kunnen inplannen. (zie 'Hoe start ik')

Tip: en je op zoek naar een actief en realistisch project, kijk dan even bij Mini-onderneming of Studentenbedrijf dat voor dezelfde doelgroep bedoeld is.

In het hoger onderwijs

Het spel brengt het competitie-element bij de studenten onderling naar boven. Aan de hand van het spel ervaren ze strategisch denken en het inzetten van een goede mix tussen impulsiviteit, oplossingsgericht denken, doordacht beheer en het hebben van 'geluk' met de concurrenten.