Mogelijke Spelvormen

een concept op maat van je groep

 

Technische needs

Om VlajoChallenge in klas te spelen heb je het volgende nodig:

 • voor elke leerling een pc/laptop/tablet met Google Chrome of Firefox (IE en edge zijn af te raden, omdat deze de website niet steeds correct weergeven)
 • voor de leerkracht een pc met beamer
 • een goede internetverbinding: er dient niets geïnstalleerd te worden om de computers, daar het spel volledig online werkt

VlajoChallenge kan eveneens gespeeld worden van op de gsm maar een groter scherm is wel handiger.

In de eerste graad

De leerlingen kunnen VlajoChallenge verkennend gebruiken. Ze komen via het spel in contact met diverse begrippen en handelingen tijdens het beheer van hun winkel(s).  Het is hier niet de bedoeling het spel als verdiepende kapstok te gebruiken daar die inhouden in de tweede graad aan bod komen.

 • We raden sterk aan voor deze leerlingen gebruik te maken van de leerlingen-werkbundel voor de oefenrondes
 • Timing: zes weken tot één trimester
 • De leerlingen werken eventueel in duo's om samen beslissingen te nemen. Aan te raden dat zij niet buiten de les instellingen doen in dit geval.
 • Je kan als nieuwe leerkracht gebruik maken van Vlajo-begeleiding voor de oefenrondes (2 lesuren). Het is aan te raden zeer tijdig een aanvraag in te dienen zodat we dit kunnen inplannen. (zie 'Hoe start ik')

In de tweede graad

VlajoChallenge kan goed gelinkt worden aan de leerplannen Office&retail, Handel en Economie. Aan de hand van VlajoChallenge en de totale spelervaring kan je heel wat leerinhouden koppelen zodat de leerlingen vanuit de spelervaring de leerstof instappen. Er zijn concordantietabellen in het online kenniscentrum.

 • Er zijn uitgebreide werkbundels met naast de oefenronde-begeleiding een hele reeks gekoppelde opdrachten
 • Timing: één tot twee trimesters afhankelijk van de intensiteit van het draaien van de rondes (na de oefenrondes van 2 lesuren moeten geen volledige lessen gebruikt worden voor het spel)
 • Je kan de leerlingen de voorbereidende spelinstelling van thuis uit laten doen, om dan de ronde in klas te draaien en te bespreken
 • Je kan als nieuwe leerkracht gebruik maken van Vlajo-begeleiding voor de oefenrondes (2 lesuren). Het is aan te raden zeer tijdig een aanvraag in te dienen zodat we dit kunnen inplannen. (zie 'Hoe start ik')

De leerlingen van 4 OI zijn momenteel gebeten door het vlajochallenge spel. Studenten die niet altijd te motiveren zijn komen enthousiast de klas binnen en wachten gespannen op het draaien van de ronde. Zalig gewoon hoe ze aan mijn lippen hangen bij het evalueren van de rondes. Gesprekken over marktaandeel, lening al dan niet al afbetalen, de verborgen boodschappen lezen in de krant, de soms raadselachtige raadgevingen van de adviseurs... zijn plots niet meer saai! Hartelijk dank dus om ons dit spel ter beschikking te stellen.

Leerkracht A. Vervaecke, Roeselare

In de derde graad

VlajoChallenge is ideaal om te gebruiken als insteek en trigger tijdens seminarie-uren of in de vrije ruimte. Je kan het vlot afwisselen met actualiteit en 'Ondernemers voor de Klas' om zo de niet-economische leerlingen mee te nemen in een 'inleiding op de economie'.

 • Er is geen werkbundel, de leerlingen leren vanuit de spelervaring
 • Timing: kan over een volledig schooljaar gespreid worden
 • Leerlingen kunnen de spelinstellingen van thuis uit doen, buiten de eigenlijke lessen om, er kunnen zelfs rondes van op afstand gedraaid worden
 • Je kan als nieuwe leerkracht gebruik maken van Vlajo-begeleiding voor de oefenrondes (2 lesuren). Het is aan te raden zeer tijdig een aanvraag in te dienen zodat we dit kunnen inplannen. (zie 'Hoe start ik')

In het hoger onderwijs

Het spel brengt het competitie-element bij de studenten onderling naar boven. Aan de hand van het spel ervaren ze strategisch denken en het inzetten van een goede mix tussen impulsiviteit, oplossingsgericht denken, doordacht beheer en het hebben van 'geluk' met de concurrenten.