Vlajo

een levendige organisatie met een lange geschiedenis


Het prille begin

Sinds haar oprichting in 1996 groeide Vlajo uit tot een organisatie die actief is in alle Vlaamse provincies. Samen met zo'n 2 500 leercoaches werken we aan concrete oplossingen voor kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Op die manier bereiken we vandaag jaarlijks meer dan 200 000 deelnemende jongeren en een kleine 6 000 leergroepen.

1919

De beweging Jonge Ondernemingen ontstond in 1919 in de Verenigde Staten op initiatief van Horace A. Moses, voorzitter van Strathmore Paper Co, in Springfield, Massachusetts. Hij was actief in de "4H Club" die jonge boeren opleidde tot het beheer van een landbouwbedrijf. Hij besloot het principe ervan, leren door praktijk (het beroemde ‘learning by doing’ principe), toe te passen in de industrie. Zo ontstond ‘Junior Achievement’. Het programma richtte zich tot 16-21 jarigen. En met succes! In New York zag de eerste Mini-onderneming het licht en werd weldra gevolgd door vele andere ondernemingen.

Jaren 1960

In 1963 waaide het initiatief over naar Europa, meer bepaald naar Groot-Brittannië.

Jaren 1970

De beweging Jonge Ondernemingen start activiteiten in België en bouwt er haar werking verder uit.

Krantenartikel uit 1985 over de opstart van 'het experiment' Mini-ondernemingen.

1996

In 1996 gebeurde de regionalisering van de federale beweging en werd de Vlaamse Jonge Ondernemingen opgericht, die in Vlaanderen alle activiteiten en bevoegdheden overnam rond ondernemerschapsonderwijs. In 2003 opent het kantoor zijn deuren in Heverlee. Sinds 1996 kent Vlajo een groeiend aanbod van programma’s:

Evolutielijn

Vlajo kende sinds 1996 een groeilijn op vlak van programma-aanbod: