Go Circular!

Go Circular is een programma voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs, waarin competenties rond duurzaamheid (circulaire economie), ondernemingszin en digitale en mediawijsheid samenkomen.

  • De ontwikkelaars baseerden zich hiervoor op de Europese kaders van GreenComp, EntreComp en DigiComp. Elk van deze drie referentiekaders vat een aantal competenties samen die zowel kennis, vaardigheden en attitudes omschrijft. In het onderwijs kunnen we zo mikken op specifieke leeruitkomsten die onze leerlingen sterken als burger in de wereld van morgen.
     
  • Leerkrachten kunnen dit leerpad inzetten om aan doelen met een transversaal karakter te werken uit de sleutelcompetenties Duurzaamheid (10), Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties (15) en Digitale competenties en mediawijsheid (4).

Het project bestaat uit een sterk uitgewerkt digitaal leerplatform (i.e. de “Circular Learning Space” of CLS) met een aantal pasklare leermodules die inzoomen op circulaire economie en aanverwante thema’s als voeding, mode, robotica, AI… en veel meer.

Elke module is opgebouwd uit een mix van video’s, podcasts, leermaterialen en groepsopdrachten en wordt opgedeeld volgens niveau (gemiddeld - gevorderd - expert). Dit maakt het programma geschikt voor een project binnen de complementaire uren, een projectdag, een wekelijks lesuur of een verdiepend project voor leerlingen die meer uitdaging zoeken. Afhankelijk van de gekozen module voorzie je 4 tot 10 lesuren. Heb je meer lesuren ter beschikking, dan kan je extra keuzemodules afwerken.

Leerlingen raden we aan om vooraf de twee (verplichte) inleidende modules te doorlopen. Vervolgens kan er gekozen worden uit één of meerdere van de beschikbare thematische modules. Indien een leerling een module afwerkt én voldoende hoog scoort (80%) op de afsluitende test, ontvangt men een deelnamecertificaat van die module.

Voor leerkrachten is er een uitgebreide handleiding, waarin per module en les voldoende tips en de nodige voorbereidingen worden meegegeven. We voorzien ook regelmatig info-webinars voor extra toelichtingen rond het programma.

Interesse om gratis aan de slag te gaan met dit project? Dan bieden we vanuit Vlajo enkele mogelijkheden op niveau van klas en school.

Inschrijven

Wil je als leerkracht met je leerlingen aan de slag gaan op het leerplatform?

LET’S GO CIRCULAR!

Meer info of vragen?