Vlajo LAB - Helden van…


Met Vlajo LAB dagen we leerlingen uit om een reële probleemstelling uit de bedrijfs- en ondernemerswereld op te lossen. Samen met partners uit het werkveld lanceren we een actuele challenge waar leerlingen zelf over moeten nadenken.

Inhoudelijk vertrekken we vanuit de sleutelcompetentie ondernemingszin maar jongeren maken ook écht kennis met een organisatie uit de specifieke sector.

Sleutelcompetentie 15.02 Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties: De leerlingen genereren creatieve ideeën om een probleem op te lossen en bespreken de uitvoerbaarheid ervan aan de hand van criteria.

Wat kan ik verwachten?

Met dit project wil Vlajo jongeren aanzetten om na te denken over realistische probleemstellingen. Hiervoor slaan we de handen in elkaar met toonaangevende Vlaamse partners uit vijf verschillende sectoren. Bedrijven uit de bouw, elektriciteit, voeding, logistiek en zorg stellen een probleemstelling voor waarmee hun sector in de toekomst geconfronteerd zal worden.

Na lancering van de challenge gaan de leerlingen procesmatig en in klasverband aan de slag. Ze analyseren het probleem en trachten zelf creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken. Tot slot stellen ze hun idee voor aan de bedrijfswereld d.m.v. een pitch. Vlajo LAB legt op die manier meteen de link tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Jongeren maken kennis met bedrijven, de uitdagingen, jobkansen en realisaties waar deze sectoren voor staan.

Door het competitieve element in de wedstrijd, geven de jongeren het beste van zichzelf en verleggen ze hun grenzen op vlak van hun technische / beroepskennis en -vaardigheden, maar ook op vlak van hun ondersteunende competenties als communicatie digitale skills, samenwerken, doorzettingsvermogen, ambitie, initiatief nemen, creatief denken … Vlajo voorziet doorheen het traject de nodige tools om zowel de digitale skills als de presentatie- en taalkundige vaardigheden verder te laten ontwikkelen.

Wat bieden we?

We richten ons in de eerste plaats op derdegraads leerlingen uit de arbeidsmarktgerichte- en dubbele finaliteit. Samen met partners uit het werkveld gaan wij op zoek naar de helden van de:

Met dit project willen we graag wat meer aandacht richten op deze richtingen in het onderwijs en de aanwezige kwaliteiten in de spotlights plaatsen. Een boost aan zelfvertrouwen geven en ambitie kunnen creëren voor deze ‘helden’ is het doel.

Gezien leerlingen uit andere studierichtingen ook moeten werken aan sleutelcompetentie 15.02, is het project ook toegankelijk voor hen. Helaas kunnen deze klasgroepen niet deelnemen aan de wedstrijd, deze is specifiek gericht op de leerlingen uit derdegraads leerlingen uit de arbeidsmarktgerichte- en dubbele finaliteit.

Vlajo LAB 'Helden van' is....

  • Een uitgebreid en gratis traject om met je klas te werken aan sleutelcompetentie ondernemingszin én dit allemaal binnen het interesseveld van de leerlingen.
  • Jongeren krijgen de mogelijkheid hun grenzen te verleggen op vlak van hun technische/beroepskennis en vaardigheden maar ook op vlak van de persoonlijke competenties zoals doorzettingsvermogen, ambitie, initiatief, creatief denken, samenwerken,…
  • Een realistische challenge die rechtstreeks voortkomt uit het werkveld, met een specifieke focus op duurzaamheid en innovatie.
  • Voldoende educatieve ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten.
  • Leerlingen worden gestimuleerd om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen via tools zoals Canva & Moovly.
  • Een pitchwedstrijd met professionele jurering en de mogelijkheden tot het winnen van mooie prijzen. Dit project zorgt ervoor dat jongeren hun grenzen verleggen op vlak van hun technische/beroepskennis en vaardigheden maar ook op vlak van de zogenaamde vliegwielcompetenties zoals doorzettingsvermogen, ambitie, initiatief, creatief denken, samenwerken, …

Schrijf jouw klas in!

Wil jij de ondernemende vaardigheden van jouw leerlingen ook een boost geven?
En dat allemaal terwijl ze kennismaken met bedrijven en uitdagingen uit hun eigen sector?
Inschrijven kan tot 15 maart 2024.

Snel naar...

 


Vlajo Lab is een project dat tot stand is gekomen met dank aan de steun van het Vlaamse Excellentiefonds.