De Mini-onderneming en werkplekleren


‘Werkplekleren’ omvat een breed scala van leeractiviteiten die zijn gericht op het verwerven van algemene of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.

"Werkplekleren is een onmisbare werkvorm in sterk en aantrekkelijk TSO en BSO-onderwijs. Leerlingen komen in bedrijfscontexten in aanraking met de nieuwste technieken en technologieën. Het biedt hen de kans om interpersoonlijke competenties te ontwikkelen, zoals het samenwerken met professionals, het werken in team en het versterken van arbeidsgerichte attitudes. Werkplekleren draagt bij aan de loopbaanoriëntatie van leerlingen door hen kennis te laten maken met de reële beroepspraktijk. Werkplekleren is ook een effectieve manier om de overgang van het secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt te versterken, en biedt leerlingen de mogelijkheid om op een duurzamere manier een loopbaan aan te vatten. Werkplekleren kan in onderwijs op verschillende manieren worden georganiseerd, waarbij vaak wordt gesproken van een ‘continuüm’, gaande van een eerste kennismaking via bedrijfsbezoeken, om zo stelselmatig sterker te evolueren naar het inoefenen en verwerven van competenties."
aldus minister Ben Weyts.
(bron: https://www.ccrek.be/Docs/2023_15_Werkplekleren.pdf - 8 april 2023)

Deze activiteiten komen binnen werkplekleren aan bod:

 • observatie-activiteiten;
 • gesimuleerde werkomgevingen;
 • praktijklessen op verplaatsing;
 • externe praktijkopleidingen;
 • leerlingenstages.

Binnen de 'gesimuleerde werkomgeving' heeft o.a. de Mini-onderneming haar plaats.

De Mini als werkplekleren

Welke compententies komen aan bod ?

Sterkte van de mini is dat alles irl, waarheidsgetrouw en effectief gebeurt, geen spel.

In een Mini starten leerlingen gedurende een bepaalde periode in beperkte teams hun eigen bedrijf op. Dit is een real-life-ervaring waarbij de leerlingen volop in contact komen met de echte beroepswereld. Doorheen het project waarbij de leerlingen de drijvende kern van hun bedrijf zijn, komen volgende competenties sterk aan bod:

 • samenwerken en samen werken
 • overleggen en communiceren
 • creatief denken en initiatief nemen
 • oplossingsgericht denken
 • visie ontwikkelen en doelen zetten
 • plannen, organiseren en opvolgen
 • ict-vaardigheden
 • zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, reflectie  en zelfsturing
 • motivatie en doorzettingsvermogen

Welke acties nemen de leerlingen op?

 • projectomgeving digitaal beheren
 • zakelijke bankrekening openen en beheren
 • boekhoudkundige stukken opmaken, bijhouden en rapporteren (documentenstroom)
 • productontwikkeling, bepalen concept van het bedrijf
  • samenstellen assortiment
  • kwaliteitscontrole
  • stockopvolging
  • aankoop- en verkoop
 • netwerk
  • leercoach als begeleider op school
  • de school als werkplaats
  • de Vlajo-coördinator en dossierbeheerder als begeleider
  • aandeelhouders
  • leveranciers, producenten
 • contact met andere Mini-ondernemingen via Vlajo-Next Gen-activiteiten
  • Online Kick Off
  • Verkoopdagen
  • Pitch On Stage
  • Mini Star Awards
  • Wedstrijden
  • buitenlandse Mini-ondernemingen
 • uitbreiding persoonlijke rugzak via gerelateerde
  • podcasts
  • webinars en workshops
 • kwaliteitsbewaking van het hele project via Mini Sterren
 • contact met het bedrijfsleven via
  • droomcoach als begeleider vanuit het werkveld
  • bedrijfssprekers via 'Ondernemers voor de Klas'
  • bedrijfsbezoeken bij leverancier, droomcoach...

Welke inhouden komen aan bod?

kennisopbouw:

Doorheen de Mini-onderneming informeren leerlingen zich voortdurend rond alle aspecten die te maken hebben met enerzijds bedrijfsvoering, anderzijds met conceptgerelateerde onderwerpen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn, zoals product- en productiekennis, prijsbeleid, reclamevoering, wettelijke do's en don'ts, teambuilding... Kortom de miniondernemers pikken zeer veel op via learning-by-doing.

financiële competenties:

In de Mini-onderneming wordt met echt geld in de echte wereld gewerkt. Bijgevolg moeten leerlingen hun beslissingen en eventuele risico's op financieel vlak goed kunnen inschatten, hun budget veilig beheren,  rekenschap afleggen rond de besteding van het bedrijfsbudget aan de aandeelhouders en Vlajo enz.

ict- en webvaardigheden:

Miniondernemers krijgen bij Vlajo het gebruik van een digitale omgeving voor het beheren van hun project en hun boekhouding. De Vlajo Market is hun online verkoopkanaal -volledig in lijn met de eisen van de de FOD economie. Daarnaast stimuleren we doordacht gebruik van sociale media voor promotiedoeleinden.

taalvaardigheden:

Doordat leerlingen in kleinere teams samen de bedrijfsvoering doen, wordt er intern zeer veel gecommuniceerd. Dit gebeurt zowel in vergaderingen en verslagen als online. Daarnaast communiceren de leerlingen met externen (Vlajo, de bank, aandeelhouders, leveranciers, droomcoach...)  zowel via telefoon als via online communicatiekanalen rond de opvolging van hun project, producten enz. Contacten met miniondernemers of bijv. verkoopplaatsen in het buitenland scherpen ook hun andere talen aan.

wettelijk kader:

Vlajo is als vzw gemachtigd om leertrajecten te faciliteren aan onderwijs. Vlajo creëert een veilige ruimte voor studentenondernemingen, waarbij we zorgen dat de economische en fiscale wetgeving wordt gerespecteerd. Vlajo voorziet voor de teams opvolging van de rapportering, tips en richtlijnen naar het wettelijke kader, enz. Voor de leerlingen is het evident dat zij volledig handelen binnen de geldende wetgeving in Vlaanderen en bij uitbreiding België, Europees of wereldwijd.

Groei- en loopbaanoriëntatie

Binnen de Mini-onderneming heeft elk teamlid een specifieke rol. Dit kan als gedelegeerd bestuurder zijn of binnen de verschillende departementen: financieel, administratief, technisch en commercieel. Idealiter wisselen de functies doorheen het jaar zodat leerlingen ontdekken wat hen al dan niet meer of minder ligt.

Daarnaast nemen de leerlingen begin en einde schooljaar een vaardighedentest af, waarbij ze eigen sterktes en werkpunten in kaart brengen om hier doorheen het traject aan te werken. Op die manier wordt het persoonlijk groeiproces van de leerlingen zichtbaar.

Op bedrijfsvlak stellen de leerlingen ook doelen voorop die ze evalueren en bijstellen waar nodig.

Rol van de leerkracht

Bij de mini is de leerkracht de coach van de teams die hen begeleidt, vragen stelt en faciliteert waar nodig. De leerlingen nemen eigen beslissingen voor hun bedrijf, de leercoach coacht hen tot resultaten, waarbij winst ondergeschikt is aan het leertraject.

Wil je redenen om met Vlajo samen te werken? Lees gerust even dit document door.

Een Mini-onderneming opstarten?

Neem zeker contact op met de regionale coördinator, die jou verder op weg helpt om een goede start te maken!