Vlajo-aanbod voor hoger onderwijs


registreer


“Elke student (is) ondernemend!”, daar gaan we voor,
in nauwe samenwerking met docenten en het bedrijfsleven.

 


 


 

Ben je…

Docent, opleidingshoofd, of een andere betrokkene in een opleiding aan een Vlaamse hogeschool of universiteit?

en wil je...

verder inzetten op het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden bij studenten, of bij jezelf en je collega’s, …

weet dan dat wij...

 • Met onzeInnovatiekampen een unieke formule hebben om op één dag met een probleemstelling aan de slag te gaan, in team en onder begeleiding, van brainstorm tot pitchen van de uitgewerkte oplossing.
 • Met onze Small Business Projects jouw ondernemende projectvakken mee kunnen vormgeven, omkaderen en begeleiden.
 • Via onze train-the-trainer sessies docenten de nodige kaders rond ondernemingszin kunnen aanreiken.
 • Je in contact kunnen brengen met bedrijven, ondernemers en experts in ons netwerk, voor bedrijfsopdrachten, spreekbeurten, …

download...

 • Onepager docenten 'Ondersteuning voor projectvakken' 
 • Onepager docenten en opleidingshoofden 'Ontwikkelen van ondernemende vaardigheden'

  Vlajo werkt reeds jaren met het “Telefoonmodel” als fundament voor zijn pedagogische aanpak inzake ondernemend onderwijs, ontwikkeld door CEGO KULeuven (prof. dr. Ferre Laevers).  CEGO KULeuven ontwikkelde zopas een toolbox – bij wijze van actualisering van het “Telefoonmodel” -  voor leerkrachten en begeleiders in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs: Ondernemingszin (h)erkennen en stimuleren. 
  De vorming heeft tot doel te leren werken met een tool waarmee leerkrachten en docenten hun eigen didactische aanpak en lesactiviteiten kunnen monitoren, hoe ze hun didactiek en lesactiviteiten kunnen ontwikkelen, zodat ze de mate van ondernemingszin bij kinderen en jongeren kunnen inschatten en vervolgens hun leerlingen en studenten nog meer overeenkomstig begeleiden tot ondernemend gedrag.

  In house opleidingen – voorbehouden voor personeelsleden
  • 15 nov | Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof
  • 5 feb | Odisee Aalst
  • 28 feb | Odisee Brussel
  • 26 maart -| Odisee Sint-Niklaas
  • Januari / Februari | HoGent in Aalst

Voor meer informatie over de ontwikkeling van deze toolbox kan je terecht bij CEGO Onderzoek & Ontwikkeling (cego.onderzoek@kuleuven.be).


 

Ben je…

Student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit?

en wil je…

je ondernemende vaardigheden verder ontwikkelen, hulp bij de uitwerking van je businessidee of bij de opstart van je onderneming of ben je gewoon op zoek naar boeiende activiteiten om “vrije ruimte” in een schoolvak in te vullen…

weet dan dat wij…

 • Met Start Academy een begeleidingstraject hebben om je businessidee verder uit te werken en marktklaar te maken. Je maakt bovendien kans op 2.500 euro startkapitaal in de bijhorende wedstrijd.
 • Met onze Innovatiekampen een unieke formule hebben om op één dag met een probleemstelling aan de slag te gaan, in team en onder begeleiding, van brainstorm tot pitchen van de uitgewerkte oplossing.
 • Met Vlajo Step Up een kader en ondersteuning bieden om je te laten experimenteren met je ondernemersdroom. Jawel, je kan echt verkopen en inkomsten genereren, zonder dat je al een echte onderneming moet oprichten (BTW-nummer aanvragen, …).

download...


 

Ben je…

Ondernemer, of werkzaam in een Vlaamse onderneming of organisatie, of Vlajo Alumnus?

en wil je…

… een steentje bijdragen ter ondersteuning van ondernemende studenten, je expertise ter beschikking stellen of een bedrijfsopdracht voorleggen aan studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit…

weet dan dat wij…

 • Actief een brug maken tussen het onderwijs en bedrijfsleven, en daarbij altijd open staan om je hierin te betrekken
 • Altijd gemotiveerde coaches, sprekers, experts en juryleden kunnen gebruiken in onze projecten.
 • Klaar staan om hierover in contact met jou te treden.
   


Wie zijn wij?

“Elke student (is) ondernemend!”, daar gaan we voor met het team van 4 personen dat specifiek ten dienste staat van het Vlaamse Hoger Onderwijs.