Winnende ploeg van Creativiteitsmarathon bedenkt oplossing voor Ebola

Winnende ploeg van Creativiteitsmarathon bedenkt oplossing voor Ebola

Vijf leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar secundair onderwijs bedachten in opdracht van het bedrijf Janssen Pharmaceutica een originele oplossing voor een reëel bedrijfsvraagstuk. Het team ‘The Vaccinators’ kwam vandaag als beste uit de bus van 16 teams van in totaal 88 leerlingen met hun idee in strijd tegen Ebola. Dit is een initiatief van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, in samenwerking met de Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en Flanders DC. Ze wil het ondernemerschap en de creativiteit bij jongeren aanwakkeren.

Zesde editie

essenscia vlaanderen organiseerde voor de zesde keer een Creativiteitsmarathon voor jongeren van de laatste jaren van het secundair onderwijs. Dit initiatief maakt deel uit van een reeks die essenscia vlaanderen en Vlajo in alle Vlaamse provincies organiseert met de steun van het Agentschap Ondernemen. Tijdens de tweedaagse marathon in de provincie Antwerpen kregen 88 leerlingen uit 7 scholen de opdracht om in gemengde teams een creatieve oplossing te bedenken voor uitdagingen geformuleerd door vier ondernemingen uit de chemische industrie, kunststoffen en life sciences:

  • BASF

Krijg jij de stoomwolk klein?

  • Monsanto

Bedenk een campagne die als doel heeft om het gebruik van glyfosaat-gebaseerde gewasbeschermingsproducten, algemeen gebruikt en gewaardeerd door landbouwers, beter aanvaard te maken bij de Europese consumenten en overheden.

  • Indaver

Werk een creatief projectvoorstel uit over duurzaam materialenbeheer/ circulaire economie dat je kan indienen bij het Fonds Duurzaam Materialen en Energiebeheer.

  • Janssen Pharmaceutica

Help Ebola de wereld uit!
Werk het vaccinatieprogramma tegen Ebola uit en zorg er voor dat Ebola-patiënten in Afrika tijdig hun vaccin krijgen.

Peterbedrijven

De leerlingen werden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door experten van de peterbedrijven. Vanmiddag stelden de vier beste teams hun project voor de directies van de vier bedrijven: Tom Aelbrecht (Director Venture & Incubation Center Janssen/J&J), Rob Kruitwagen (Directeur Indaver), Patrick Vanhulle (Operations Manager Crop Protection Monsanto) en Marc Van Breda (VP Health, Safety, Environment & Energy Policy BASF Antwerpen).

Provinciegouverneur Cathy Berx reikte de prijs aan het meest innovatieve team ‘The Vaccinators’ uit. Het team bestond uit Maarten Van Roy (Rozenberg Mol), Yasmine Caspers (VKO Opwijk), Jeroen Raeijmaekers (Heilig Graf Turnhout), Margot Maes (KA Pitzemburg), Jan Uytterhoeven (College Hagelstein).

“’The Vaccinators’ hebben het sterkste gescoord. Ze hebben het meest uitgewerkte businessplan voorgesteld met een zeer creatieve oplossing, die ons zeker kan inspireren”, aldus Tom Aelbrecht, Director Venture & Incubation Center Janssen. ‘The Vaccinators’ bedachten een persoonsidentificatiesysteem met elektronische polsbandjes, een distributienetwerk om het vaccin te vervoeren en een sensibiliseringscampagne.

De jongeren kwamen met zeer realistische ideeën voor de dag. Ik ben essenscia vlaanderen, Vlajo, de deelnemende bedrijven en scholen uitermate dankbaar voor hun inzet en engagement.

Cathy Berx

De Creativiteitsmarathon is een unieke kans voor jongeren om hun creativiteit en ondernemingszin aan te scherpen. Ze leren in team werken en kunnen hun innovatieve ideeën met echte ondernemers confronteren. De verschillende teams hebben dit vandaag alvast op een schitterende en zeer overtuigende manier gedaan. essenscia vlaanderen wil onder meer met deze Creativiteitsmarathon jonge mensen enthousiast maken voor STEM-studierichtingen. We rekenen erop dat velen onder hen later ook de weg vinden naar de chemiesector die permanent op zoek is naar creatief talent.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen

Bekijk hier de fotoreportage