Nieuw onderwijsproject rond talenten van start

Nieuw onderwijsproject rond talenten van start

Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo), marktleider in ondernemerschapsonderwijs, lanceert begin juni een nieuw onderwijsproject: Vlajo’s Talentenstage. Vlaamse basisscholen werken samen met bedrijven waarbij leerlingen van het zesde leerjaar een halve dag stage lopen in een bedrijf. Zo worden leerlingen uitgedaagd om in een niet-schoolse context hun talenten in te zetten. Ze ervaren aan den lijve dat heel wat leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes niet enkel op school, maar ook in het dagelijkse leven en later op de werkvloer als kwaliteiten gezien worden. Op die manier wordt het bedrijf als een inspirerende leeromgeving gezien waarin leerlingen het bedrijf, zichzelf en anderen beter leren kennen.

Vlajo’s Talentenstage daagt leerlingen uit keuzes te maken op basis van kwaliteiten

Sommigen onder ons ‘leren’ veel beter in concrete werksituaties. Waar ben ik goed in? Wat interesseert mij? Wat daagt mij uit? Een keuze die gestuurd wordt vanuit kwaliteiten zorgt voor meer vreugde in het onderwijs, in het dagelijkse leven, in de vrije tijd, in het werk,… . Vlajo wil leerlingen zo vroeg mogelijk in contact brengen met de bedrijfswereld. Grondige lesvoorbereidingen gaan aan de stage vooraf. Leerlingen werken hierbij vooral rond hun eigen talenten en deze van hun klasgenoten. Ze gaan tenslotte ook op zoek naar kwaliteiten van medewerkers in het bedrijf en solliciteren voor een taak die ze graag zouden uitvoeren, aansluitend op hun kwaliteiten. Vlajo’s Talentenstage komt zo tegemoet aan de basisbehoefte van erkenning en waardering. De droomcoaches (bedrijfsmedewerkers) valideren de talenten van de jongeren tijdens de stage. De talenten kunnen nadien opgenomen worden in het digitale talentenportfolio My Digital Me Junior. Deze tool helpt leerlingen hun zelfbeeld te verhelderen, het positief te beleven en het te toetsen aan de realiteit. De eerste Vlajo’s Talentenstages gaan door op dinsdagvoormiddag 2 juni 2015 bij supermarktketen Albert Heijn te Leuven en Nijlen.

Ondernemingszin en ondernemerschap aanmoedigen in het onderwijs

Onderwijsminister Hilde Crevits juicht het initiatief toe. Ook in haar beleidsnota gaat er veel aandacht naar het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap. “Het onderwijs moet maximale kansen geven aan iedereen en elke lerende de ruimte geven om zijn of haar eigen talenten te ontdekken. Om te leren, te groeien en te ontwikkelen is een uitdagende leercontext nodig die ervoor zorgt dat ieder zijn grenzen leert kennen én ze leert verleggen. In onze snel evoluerende samenleving is het essentieel dat onderwijs competenties rond algemene vorming sterk ontwikkelt. Mensen leren niet alleen op de schoolbanken, maar ook bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. Momenteel worden deze competenties nog onvoldoende gevalideerd. Het is belangrijk om een duidelijke leerlijn van kleuter-tot hoger onderwijs uit te werken”, aldus Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs.