Talent stimuleren? Zo vroeg mogelijk met nieuw leertraject Talent4Event

Talent stimuleren? Zo vroeg mogelijk met nieuw leertraject Talent4Event

Begin september lanceerde Vlajo een gloednieuw leertraject in de eerste graad van het secundair onderwijs: Talent4Event. In dit project komt ondernemingszin sterk aan bod. Binnen Talent4Event krijgen leerlingen de kans om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen door zelf een event te organiseren.

Het nieuwe project bestaat uit 5 sessies, die in verschillende lessen gegeven kunnen worden. De leerkracht doorloopt met de leerlingen de 5 sessies waarbij op zoek wordt gegaan naar hun ondernemingscompetenties (doorzetter, leider, teamplayer, creatieveling, planner en organisator). Na de laatste sessie zijn de leerlingen klaar om met hun talent aan de slag te gaan en binnen hun groep zelfstandig een eigen event uit te werken. Dat kan gaan van een oudercafé tot een klasuitstap, een open deurdag,… (naar eigen keuze of bepaald door de school).

Door middel van evaluatiefiches per talent reflecteren leerlingen over zichzelf en sturen ze zich op deze manier bij. Ook het verder ontwikkelen van hun competenties is een belangrijk item in dit project.

De talenten van elke leerling kunnen worden ingezet in alle vakken en zijn zo een meerwaarde voor elke leerkracht. Door binnen elk groepswerk aandacht te hebben voor de talenten van elke leerling kunnen de resultaten binnen elke groep verbeteren.

Volgende zaken werden voor Talent4Event uitgewerkt:

  • Handleiding voor de leerkracht
  • Ondersteunende didactische documenten voor de leerkracht
  • Evaluatiefiches voor de leerlingen
  • Festivalbandjes per talent

Meer info

Vragen? Contacteer projectcoördinator Tine Feyaerts: tine.feyaerts@vlajo.org of 0492 46 22 01