1 op de 2 Vlaamse studenten in een mini-onderneming?

1 op de 2 Vlaamse studenten in een mini-onderneming?

Dat onze Vlaamse scholen vandaag steeds meer inzetten op ondernemerschapsonderwijs, is een feit. Maar als organisatie verleggen we graag onze grenzen. We houden van dromen, maar nog liever zetten we ze om in daden. Daarom tekende Vlajo als Model Organisation in op de uitdaging van koepelorganisatie JA Europe: Wat als 50% van alle laatstejaarsstudenten zouden deelnemen aan het project Mini-onderneming?

Via het ICEE-project (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education) brengen we gedurende twee schooljaren in kaart wat de impact van ondernemerschapsonderwijs is. Door middel van actieve opvolging en vragenlijsten zullen de effecten bij jongeren, leerkrachten, schoolbeleidsmakers én ouders in kaart gebracht worden. Daarbij is er aandacht voor zowel deelnemende als niet-deelnemende jongeren. Twintig scholen in vijf landen (België, Estland, Finland, Italië en Letland) werden geselecteerd om in dit uitdagende ICEE-project te stappen.

In Vlaanderen gingen KA Tienen, Virgo+ Vilvoorde, Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos en Stedelijke Handelsschool Turnhout de uitdaging aan!

Johan Mestdagh van Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos: "Dit schooljaar zullen in onze school 70 laatstejaarsleerlingen deelnemen in 10 Vlajo Mini-ondernemingen. We zijn enerzijds overtuigd van de waarde van het project; daarom doen we ook al 15 jaar mee. Anderzijds willen we ook weten wat het effect is op het leerproces. Zelf is dat immers zeer moeilijk vast te stellen, omdat er zoveel parameters zijn om rekening mee te houden. Het ICEE-project geeft ons daar meer inzicht en ook de vergelijking met andere scholen uit binnen- en buitenland vinden we heel interessant."

In de Stedelijke Handelsschool in Turnhout is ondernemen al meer dan 20 jaar een vaste waarde. Katrien Nagels: "Via verschillende Vlajo-projecten ontwikkelen we belangrijke vaardigheden en competenties bij onze leerlingen. Dit schooljaar zullen er maar liefst 12 Vlajo Mini-ondernemingen actief zijn, in de richtingen 6 Handel, 7 Verkoop, 7 Kantoor, 6 Informaticabeheer en 6 Lichamelijke opvoeding & sport. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan dit Europese onderzoeksproject dat kijkt naar de impact, stuwkracht en obstakels omtrent ondernemerschapsonderwijs en de Vlajo mini-onderneming."

Ook KA in Tienen heeft al meer dan 20 jaar ervaring op vlak van ondernemerschapsonderwijs. De school is dan ook overtuigd van de meerwaarde van het ICEE-project. An Landuyt: "De Vlajo-projecten bieden veel mogelijkheden, o.a. om leerplandoelstellingen te bereiken in het kader van GIP en het attest bedrijfsbeheer. Anderzijds hopen we dat uit dit project zal blijken dat er binnen het onderwijs meer tijd moet voorzien worden voor ondernemen op school. In het huidige lessenpakket is er vaak immers te weinig ruimte voor. Dus we werken hier graag, samen met onze 9 mini-ondernemingen, aan mee!"

Virgo+ in Vilvoorde sluit het ICEE-rijtje. Directeur Johan van Engelant: "Toen Vlajo ons vroeg om deel te nemen aan dit project, konden we gewoonweg niet weigeren. We dragen ondernemerschap immers al vele jaren hoog in het vaandel en we begrijpen het belang daarvan voor elke leerling op school. Theorie en boeken zijn uiteraard nodig, maar praktijk is nog steeds de beste leraar. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk van onze laatstejaarsstudenten laten kennismaken met die praktijk, binnen een veilig kader. Dat we met onze 12 mini-ondernemingen deelnemen aan dit onderzoek om het project met al zijn voordelen zo toegankelijk mogelijk te maken voor een groot aantal leerlingen, daar zijn we alleen maar heel blij om."

Vanwege Vlajo...bedankt voor jullie engagement en SUCCES!