Studenten bedenken sporthal van de toekomst

Studenten bedenken sporthal van de toekomst

100 Vlaamse studenten bedachten hun sporthal van de toekomst. Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) organiseerde in samenwerking met Bloso een 24u durend sportinnovatiekamp in het Bloso-centrum te Brugge. Dit innovatiekamp wil jongeren bewust maken van duurzame innovatie in de sport. Als triomfater kwam het team Connect to Move uit de bus. Zij kwamen met een innovatief sportplatform op de proppen voor de sporthal van de toekomst. De winnaars ontvingen hun prijzen uit handen van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. 

Innovatief sportplatform brengt verschillende doelgroepen samen

Overwinnaar Connect to Move ontwikkelde een concept waarbij via een platform afgestudeerden uit de bewegingssector, mensen die laagdrempelig willen starten met sporten en mensen die vrij willen sporten met elkaar in contact komen. Thierry D’haenens van Connect to Move licht het sportplatform toe: “Ten eerste willen wij jonge afgestudeerden binnen de bewegingssector een ervaringsveld bieden, we willen hen de mogelijkheid geven om als sporttrainer extra ervaring op te doen en hun eerste stappen in het werkveld te zetten. Door specifieke sportlessen, initiaties en workshops aan te bieden kunnen ze zich verder ontplooien en is de eerste stap naar het werkveld, cliënteel en kennis gelegd. Ten tweede willen wij mensen die niet gewoon zijn om te sporten allerlei sportlessen en laagdrempelige initiaties aanbieden door gediplomeerde trainers. Dit in een niet-club situatie, zonder vaste uren en zonder verplichtingen. Zij kunnen zelf een sport voorstellen en worden in contact gebracht met de afgestudeerde trainer. Ten derde willen wij een deel van de hal ter beschikking stellen voor de ‘vrije sporters’ die hun sport zonder begeleiding willen beoefenen. Zij kunnen zelf de bezetting van de zaal raadplegen en op vrije momenten komen sporten. Het geheel willen we bekostigen met een 10-beurten kaart. Elke keer men een sportsessie bijwoont, krijgt men een stempel.”

De studenten werden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door Bloso-werknemers en experten uit het bedrijfsleven. De beste teams stelden hun project gisteren voor aan een professionele jury. “We hebben al vaak gebrainstormd over de sporthal van de toekomst, maar tijdens dit innovatiekamp heb ik een aantal zeer toepasbare ideeën gehoord. We hebben uiteindelijk gekozen voor het team met de meest realistische invulling. Met hun flexibel sportplatform speelt Connect to Move handig in op de nood binnen het hedendaags sportlandschap en vormen ze een interessante aanvulling op de vele sportclubs”, zegt Peter Janssens, afdelingshoofd van alle Bloso-centra in Vlaanderen.

Een Vlajo Innovatiekamp is een unieke kans voor jongeren om hun creativiteit en ondernemingszin aan te scherpen. Ze leren in team werken, moeten voor een publiek spreken en kunnen hun ideeën aftoetsen met experts uit het bedrijfsleven. Het initiatief maakt deel uit van een reeks innovatiekampen die Vlajo in alle Vlaamse provincies organiseert voor zowel secundair als hoger onderwijs.

BIJSCHRIFT FOTO

Het winnend team van het Vlajo Sportinnovatiekamp i.s.m. Bloso:  Michiel Anseeuw (Vives - Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie), Tom Cooman (UGent - Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen), Lisa Depraetere (Howest - Sport en Bewegen),  Audrey Mikiki (Vives - Arbeids- en Organisatiepsychologie), Nick Verschoot (Vives - Voedingsmiddelentechnologie) en Thierry D’haenens (Bedrijfsmanagement).

Fotoreportage Vlajo Innovatiekamp i.s.m. Bloso