Vlajo-partner VKW wordt ETION

Vlajo-partner VKW wordt ETION

De missie van Vlajo is tweeledig: enerzijds willen we ondernemerschap op jonge leeftijd stimuleren, anderzijds treden we op als bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijke rol die ondersteuning vindt in de expertise van heel wat partners, zoals VKW. Of liever: ETION. Want in september luidde de werkgeversorganisatie haar 90ste verjaardag in met een nieuwe visie en een bijbehorende nieuwe naam!
Dubbel feest dus!

Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van ETION: "De naamsverandering past in een jarenlange evolutie, waarbij waardengedreven ondernemen centraal staat. En we schrijven waardengedreven bewust met tussen-n om te benadrukken dat het zowel om economische (materiële) waardecreatie gaat als om (immateriële) meerwaarde voor mens en samenleving. Waarden dragen immers bij tot meer bezieling op het werk en tot betere resultaten.

De nieuwe naam gaat gepaard met een nieuwe visie. Caroline Ven: "We willen geen klassieke werkgeversorganisatie meer zijn, maar een forum voor meer dan 4000 geëngageerde beslissingsnemers die samenkomen om ervaringen en kennis te delen. "

Herman Van de Velde, van het gelijknamige lingeriebedrijf, is huidig voorzitter van ETION. Hij zet mee zijn schouders onder de nieuwe visie. Caroline Ven: "In onze dagelijkse werking leggen we de focus op de langere termijn. Waar willen we fundamenteel naartoe met onze samenleving en welke rol kunnen ondernemingen en ondernemers daarin spelen? Die ervaringsuitwisseling goten we in een groeiplan, waarvoor dit jaar al 5 nieuwe medewerkers werden aangeworven. Naast een stijging van het aantal rondetafelgesprekken, voorzien we ook enkele nieuwe formats: bedrijfsbezoeken met rondleiding op de werkvloer door werknemers, CEO's die hun inspiratie tonen in een speelfilm en Opportunities 2016, dat op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden."

Inhoudelijk laat ETION niets aan het toeval over. Een eigen denktank met onder meer econoom Geert Janssens, organisatiepsycholoog Rik De Wulf en filosoof Jochanan Eynikel, maar ook externe specialisten bieden input voor de activiteiten. 

Binnen Vlajo is ETION een van de vaste partners voor Ondernemers voor de Klas, het grootste onderwijsproject, waarbij de laatste graad secundair en het hoger onderwijs in contact komen met het bedrijfsleven. Ondernemers voor de Klas vindt plaats van 11 januari tot en met 26 februari 2016.

Vlajo wenst ETION veel succes met de nieuwe koers!