Leerkrachten lager onderwijs leren breder en anders evalueren

Leerkrachten lager onderwijs leren breder en anders evalueren

We zien ze graag bij Vlajo: scholen die eens buiten de lijntjes durven kleuren en geijkte methodes regelmatig in vraag stellen en zelfs bijsturen of veranderen. Zoals de gemeentelijke basisscholen van Schelle. Op 15 oktober organiseerden ze, in samenwerking met Vlajo, een workshop breder en anders evalueren. Bijna 100 leerkrachten van  kleuter- en lager onderwijs en 5 schooldirecties waren van de partij!

Tijdens deze workshop kregen de leerkrachten de kans om, op een interactieve en praktische manier, hun visie op evalueren te verruimen. De leergebiedoverschrijdende eindtermen (leren leren en sociale vaardigheden) stonden hierbij centraal, met een focus op een actieve rol voor kinderen en de mogelijkheid voor leerkrachten om kinderen op een andere manier te observeren.  
 

De enthousiaste leerkrachten gingen aan de slag met verschillende evaluatietools en ontdekten hoe ze dit in de klaspraktijk konden omzetten. 

De workshop kon rekenen op veel enthousiaste reacties: 
  • "Het belang van breder evalueren werd nog eens benadrukt. Dit gaat vaak verloren in de huidige maatschappij." Centrumschool uit Londerzeel
  • "Deze workshop zet aan om ons rapport kritischer te bekijken en de pictogrammen te integreren in ons school- en klasgebeuren." Ter Elst uit Steenhuffel
  • "We leerden om de te bereiken doelen te bespreken met kinderen, zodat ze weten welke vaardigheden precies verwacht worden." De Klim uit Schelle
Bekijk hier de video van de workshop, creatieve leerkrachten in actie!