Leer kinderen vliegen met de vleugels van de toekomst

Leer kinderen vliegen met de vleugels van de toekomst

Vlajo basisonderwijs organiseerde de voorbije weken i.s.m. CEGO en de KT-Scholengroep Hasselt een workshop per provincie. Tijdens deze praktische workshops reikten we zo’n 90-tal leerkrachten kapstokken aan om de 21ste eeuw vaardigheden te ontwikkelen. Met vooral in de picture onze drie ondernemende projecten van Vlajo basisonderwijs: De Vlajo Droomfabriek, de Koffer Vol Ondernemingszin (CEGO) en Studio Talentis (KT scholengroep).

Projecten om in de klas een ondernemende leeromgeving te creëren, waarin kinderen uitgedaagd worden om zélf in actie te treden en zo te groeien in ondernemende vaardigheden en attitudes. Leerkrachten ervaren ook vooral de ruime betekenis van het woord ondernemen en ondernemingszin. Het gaat vooral over jezelf kunnen sturen in eender welke situatie, van aanpak weten, initiatief nemen en blijven doorzetten, …

Enkele reacties :

“Ik zal zelf meer actie durven nemen want het moet niet allemaal groots zijn.”

“Ondernemingszin & wilskracht zijn duidelijkere begrippen geworden, toffe & duidelijke uitleg! “

“Leuke manieren gevonden om te prikkelen bij jongeren. Supertoffe materialen!”

“Er zit meer ondernemingszin in kinderen dan we denken. Hierdoor ga je op een andere manier kijken.”

 “Ondernemingszin stimuleren bij kinderen is de voeding die de kinderen in de toekomstige maatschappij gaan nodig hebben.”