Minister Muyters keurt Vlajo Masterplan 2016-2019 goed

Minister Muyters keurt Vlajo Masterplan 2016-2019 goed

Op 8 juli gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de visie zoals uiteengezet in het Vlajo Masterplan 2016-2019 'Onderwijs voor een ondernemende generatie'. Op basis van deze visie kent ze principieel een subsidie toe aan Vlajo voor de uitvoering van het masterplan in het werkingsjaar 2016. Dit gebeurde op initiatief van Vlaams minister Philippe Muyters. Het is de bedoeling van Vlajo om ondernemend onderwijs duurzaam te verankeren via krachtige programma’s die jongeren in staat stellen ondernemende competenties te ontwikkelen, de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten (train-the-trainer programma’s) en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

“We zijn blij met het vertrouwen dat we van de Vlaamse Regering krijgen om de spil te zijn van ondernemend onderwijs en de training van ondernemende leerkrachten en docenten,” vertelt Peter Coenen, directeur van Vlajo. “We willen onze adviesfunctie nog verder uitbouwen en onze Vlaamse jongeren op weg zetten en ondersteunen in jong ondernemerschap.”