Crowdfunding kan ook nuttig zijn voor scholen en universiteiten

Crowdfunding kan ook nuttig zijn voor scholen en universiteiten

Ook om een nieuw type school op te richten, verouderde klassen te restaureren, het uitgeven van online cursussen te financieren (genre Mooc),… brengt crowdfunding vaak uitkomst! Als subsidies tekortschieten moeten scholen en universiteiten noodgedwongen creatief andere financieringsbronnen aanboren. En steeds vaker is dat crowdfunding. Want waarom zou crowdfunding het voorrecht van studenten of startende ondernemers moeten zijn? Ook scholen en universiteiten zien er een belangrijke bondgenoot in.

Lees meer 


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->


<!--[endif]-->