Succesvolle Train The Trainer - Into the Future voor docenten hoger onderwijs

Succesvolle Train The Trainer - Into the Future voor docenten hoger onderwijs

Tientallen docenten tekenden 15 november present voor de workshop "Train The Trainer - Into the Future" voor docenten hoger onderwijs. De introductie werd verzorgd door Evelyn Dekyvere, hoofdcoördinator hoger onderwijs bij Vlajo. Vervolgens gaf Michiel Van Hove (Hello crowd!) meer toelichting over crowdfunding anno 2016. Tjorven Denorme (eMenKa) gaf nadien een uiteenzetting over ‘presenteren en pitchen in stijl’. Tot slot praatte Vivian Roks (Randstad) over de facilitaire noden van de werknemer van de toekomst. Na afloop konden de aanwezige docenten onderling bijpraten tijdens de Teacherspub en noteerden we louter enthousiaste reacties.

Op 17 februari 2017 zijn alle docenten van harte welkom op het Forum Ondernemend hoger Onderwijs (Forum OhO), een stakeholdersplatform van actoren gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemingszin en ondernemerschap bij studenten in het hoger onderwijs. Het forum kadert in de acties van het Actieplan Ondernemend Onderwijs van de Vlaamse overheid en verenigt mensen uit en rond het hoger onderwijs die concreet in de praktijk bezig zijn met initiatieven rond ondernemingszin en ondernemerschap. Het forum is een plaats van ontmoeting en schept de mogelijkheid om te komen tot uitwisseling, kennisdeling en gezamenlijke verrijking.