Competentiegericht evalueren, Vlajo helpt leerkrachten op weg

Competentiegericht evalueren, Vlajo helpt leerkrachten op weg

Vlajo stelt vast dat, hoe sterk haar projecten ook kunnen zijn, alles bepaald wordt door de begeleidende leerkracht. Die leerkracht heeft de sleutel in handen om competenties bij jongeren te ontdekken of te blokkeren. De noodzaak om leerkrachten te leren omgaan met competentiegerichte projecten is duidelijk. Vlajo zet daarom niet alleen in op de begeleiding van jongeren, maar ook op het trainen en het begeleiden van hun leercoaches. Via train-the-trainer sessies krijgen leerkrachten vorming over het gebruik van coöperatieve werkvormen, brainstormtechnieken,…

Uit de praktijk blijkt dat breed evalueren met aandacht voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van (ondernemende) competenties momenteel nog steeds een serieuze uitdaging is op het werkveld. Onze organisatie is daarom volop aan het inzetten op het ontwikkelen van een instrument dat de leerkracht helpt bij het competentiegericht evalueren. De focus ligt hierbij op het stimuleren van groei en het eigenaarschap van de leerling.

Het instrument zal op termijn beschikbaar zijn voor alle jongeren uit alle studieniveaus (ASO-TSO-BSO) die in aanraking komen met competentiegericht ondernemend onderwijs. In eerste instantie wordt vanuit Vlajo gefocust op de doelgroep derde graad secundair vanuit deelname aan een studentonderneming. Dit is echter geen absolute voorwaarde. Bij verdere ontwikkeling wordt het instrument uitgebreid naar lagere graden secundair, basisonderwijs en hoger onderwijs, zodat uiteindelijk een echt portfolio ontstaat dat de jongere meeneemt vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit.

Het instrument is er uiteraard ook voor alle leerkrachten die vanuit hun klaspraktijk competentiegericht, ondernemend onderwijs realiseren. Net als bij de leerlingen is deelname op korte termijn beperkt tot leercoaches die een studentonderneming begeleiden. Op langere termijn zal het opengesteld worden voor iedere leercoach die ondernemend onderwijs realiseert.

Dit najaar wordt de laatste hand gelegd aan een eerste papieren proefversie die vanaf januari 2018 uitgetest zal worden in een aantal proefscholen. Vanaf september 2018 zal het instrument in digitale proefversie beschikbaar zijn voor de eerder vermelde doelgroep.
Er zullen op regelmatige basis opleidingen voorzien worden voor leerkrachten en docenten die met het instrument aan de slag willen gaan.

Heb je interesse in de ontwikkeling van het instrument, wil je deel uitmaken van de pilootgroep, wil je meer weten over het concept van competentiegericht evalueren,…?
Dan kan je terecht bij Katrien Goossens katrien.goossens@vlajo.org - de projectverantwoordelijke voor het evaluatie- en reflectie-instrument.