Vlaams Parlement keurt kaderdecreet eindtermen goed

Vlaams Parlement keurt kaderdecreet eindtermen goed

Het kaderdecreet over de eindtermen in het secundair onderwijs is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het decreet beschrijft 16 basiscompetenties die de jongeren onder de knie moeten krijgen, waaronder ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties en anderzijds economische en financiële competenties. Alle leerlingen zullen een basis economische vaardigheden en ondernemingszin aanleren op school. We denken te kunnen spreken van een mijlpaal, ook in Europese context. Ontwikkelingscommissies gaan nu aan de slag om de nieuwe ontwikkelingsdoelen uit te werken, klaar voor de 1e graad secundair onderwijs op 1 september 2019.

De ambitie is hoog. Vlajo bereidt zich voor om - samen met de onderwijskoepels en de partners - een effectieve bijdrage te leveren: scholen faciliteren, pedagogisch comfort leerkrachten verzekeren en reële leerimpact bij studenten realiseren. Met de hulp van een nieuwe pedagogie en ondersteund door nieuwe handleidingen, zet Vlajo volop in op de training van leerkrachten en docenten. Op die manier maken wij hen sterker en autonomer en verankeren wij het ondernemend onderwijs.

De Vlajo staf omkadert de leerkrachten en docenten met begeleiding gericht op inhoud, klasorganisatie, leerkrachtenstijl en evaluatie van ondernemende competenties. Bovendien ontwikkelt Vlajo onder het motto ‘meten is weten’ een nieuw evaluatie-instrument voor het in kaart brengen van de impact ondernemend onderwijs.

Voor nieuwe generaties jongeren, geëquipeerd met ondernemende competenties om kansen waar te maken in een globaliserende wereld.