Koninklijke ontvangst voor Vlajo leercoaches

Koninklijke ontvangst voor Vlajo leercoaches

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hielden 1 februari een interactief rondetafelgesprek met beloftevolle jonge leerkrachten over ondernemend onderwijs en de uitdagingen, ambities en passies van leerkrachten. Verschillende leercoaches van Vlajo waren ook van de partij. Van een royale dag gesproken!

De samenleving is in volle verandering. Nagenoeg elke maatschappelijke tendens en beweging komt zo binnen in het klaslokaal. De leerkracht neemt de verantwoordelijkheid op om  – te midden van de vele maatschappelijke uitdagingen - jongeren te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren trainen in ondernemende competenties is een van de sleutels om ze voor te bereiden: ieder vanuit hun toekomstige rol waarde creëren, in de persoonlijke levenssfeer, maar ook met een direct maatschappelijk en economisch belang. Een onuitputtelijke bron in het maken van de samenleving en economie van morgen.  

Pieter Van Den Bosch (leercoach Sint-Pieterscollege, Leuven) getuigt: “Samen met de andere leercoaches hebben we het project van Vlajo sterk in de verf gezet. 

Ondernemerschap kent een echte opleving in ons onderwijs dankzij de miniondernemingen, ondernemers voor de klas, skilss master classes en job shadowdays! Dat is bij het vorstenpaar zeer warm onthaald! Ze waren beide lovend over het kader dat jullie scheppen en de tools die jullie aanreiken. We zijn fier mee te mogen schrijven aan het fantastische verhaal van Vlajo”.