ManpowerGroup Belgium gaat een partnerschap aan met Vlajo en ‘Les Jeunes Entreprises’

ManpowerGroup Belgium gaat een partnerschap aan met Vlajo en ‘Les Jeunes Entreprises’

Terwijl de arbeidswereld een ware 'Skills Revolution' kent, wordt het steeds belangrijker om jongeren te helpen zich voor te bereiden op een professioneel leven waarin verandering de norm zal worden. Na zich te hebben opgeworpen als partner van de Europese finale van de Mini-ondernemingen die in 2017 in Brussel plaatsvond, heeft ManpowerGroup Belgium besloten om de programma's van Vlajo en Les Jeunes Entreprises in België concreet te ondersteunen. Doelstelling? Ondernemerschap en de wens om te leren een boost geven door jongeren voor te bereiden op de toekomst van de arbeidsmarkt.

  • 65% van de jobs die jongeren van de generatie Z zullen uitoefenen, bestaan nog niet. 

 

  • Volgens een recent onderzoek van ManpowerGroup zijn communicatie (56%), samenwerken in teamverband (55%) en probleemoplossing (54%) de drie competenties waar de werkgevers van vandaag wereldwijd het meest op zoek naar zijn.

 

  • Elk jaar nemen meer dan 116.000 jongeren uit de Vlaamse gemeenschap en meer dan 21.000 jongeren uit de Waals-Brusselse gemeenschap deel aan de programma's van Vlajo en Les Jeunes Entreprises (LJE), de Belgische antennes van JA Europe. 

 

  • Met dit partnerschap wenst ManpowerGroup Belgium de eerste pijler ('Ready for Work') van zijn strategie inzake duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet te maken en op die manier jongeren te helpen bij de voorbereiding van hun intrede in de arbeidsmarkt.

65% van de jobs die de jongeren van generatie Z (Post-Millennials geboren in de vroege jaren 2000) in de toekomst zullen uitoefenen, bestaan nog niet. Vandaag de dag is het kiezen van zijn vak en het zich lanceren in het professionele leven voor de nieuwe generaties meer dan ooit een grote uitdaging geworden. Naast de technische competenties (hard skills) die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van zijn specialiteit, moet de nadruk gelegd worden op de persoonlijkheidscompetenties (soft skills). Volgens een recent onderzoek van ManpowerGroup zijn communicatie (56%), samenwerken in teamverband (55%) en probleemoplossing (54%) de drie competenties waar de werkgevers van vandaag wereldwijd het meest op zoek naar zijn, terwijl de rekruteerders tegelijk beweren dat deze drie competenties ook tot de meest schaarse behoren – probleemoplossing (31%), communicatie (30%), organisatie (24%) en samenwerken in teamverband (22%).

Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup Belgium: "Vandaag zijn de talenten de eerste motor van de groei geworden want het zijn zij die waarden, rijkdom en bijgevolg nieuwe jobs kunnen creëren. Onze economie heeft meer ondernemers nodig maar ook 'intranemers' die niet-lineaire loopbanen met een opeenvolging van projecten en ervaringen onder controle kunnen houden. Door dit partnerschap aan te gaan met de Belgische antennes van JA Europe – Vlajo en Les Jeunes Entreprises – willen we bijdragen tot de ontluiking van de talenten van morgen door onze kennis van de arbeidsmarkt maar ook onze ervaring op het vlak van leiderschap te delen. We gaan beide organisaties met veel enthousiasme steunen. Zij hebben zich immers al opgeworpen als essentiële bruggen tussen school en maatschappij. "