Provinciale inspiratiesessies i.f.v. nieuwe richtlijnen attest bedrijfsbeheer

Provinciale inspiratiesessies i.f.v. nieuwe richtlijnen attest bedrijfsbeheer

Het attest bedrijfsbeheer wordt afgeschaft. Wat nu? Vanaf 1 september 2018 zal een attest basiskennis bedrijfsbeheer niet meer vereist zijn om een zaak op te starten.  De afschaffing attest bedrijfsbeheer betekent echter niet dat de inhouden niet belangrijk zijn. Doordat de wettelijke verplichting van het attest wegvalt komen er mogelijkheden om het kader waarin toekomstige ondernemers worden opgeleid beter af te stemmen op de noden uit het veld en een meer praktijkgerichte benadering te hanteren.

Daarnaast sturen de nieuwe eindtermen met 16 sleutelcompetenties (waaronder competenties inzake duurzaamheid; economische en financiële competenties; leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken; zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid; ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties) nog meer aan op het uitvoeren van een praktijkgericht ondernemingsproject.

Vlajo engageert er zich toe de bestaande programma’s Mini-onderneming en Studentenbedrijf tegen deze nieuwe inzichten en richtlijnen te houden. Beide  kunnen met zekerheid gebruikt worden om in te zetten binnen het nieuwe leerplan ‘Ondernemend project’ en de richtlijnen die de koepels vooropstellen.

Graag stellen we jou dit alles voor op onze inspiratiedagen!

Vlajo organiseert provinciale inspiratiesessies: 

  • materialen en ondersteuning i.f.v. de nieuwe richtlijnen; 
  • toelichting op welke manier het Studentenbedrijf of de Mini-onderneming invulling geven aan deze nieuwe richtlijnen 
  • toelichting rond de praktijkgerichte aanpak in het Studentenbedrijf of de Mini-onderneming
  • vragenronde

We nodigen je graag uit:

  • 5 juni | 10u tot 12u | Vlajo Heverlee
  • 7 juni | 13u30 tot 15u30 | Voka Gent 
  • 12 juni | 9u tot 11u | Provinciehuis Hasselt
  • 12 juni | 10u tot 12u | ETION Wilrijk
  • 14  juni | 13u30 tot 15u30 | Voka Kortrijk 

Info en inschrijvingen via www.vlajo.org/evenementen