Job gezocht?

Job gezocht?

Telos Impact is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een Nederlandstalige coördinator die het project StoryMe in 3 betrokken Nederlandstalige Brusselse scholen (Jette, Molenbeek en Anderlecht) mee opvolgt.

Coördinator/coördinatrice van Story-me

Het proefproject 'Story-me, Collective Impact Entrepreneurship Brussels' (CIEB) heeft tot doel de ondernemersvaardigheden van jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voltijds of alternerend onderwijs volgen, te stimuleren om hen te helpen hun professioneel project beter te definiëren.
Met het oog daarop worden er gedurende drie jaar initiatieven georganiseerd en gecoördineerd die draaien rond de bewustmaking, voorlichting, vorming en motivatie op het vlak van ondernemersvaardigheden. Dit programma wordt aangeboden in een beperkt aantal technische en beroepsscholen van het verplicht Frans- en Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het project heeft ook tot doel om het imago van het kwalificerend onderwijs te verbeteren.

Story-me is het resultaat van een ongeziene samenwerking tussen elf verenigingen (1) en filantropische instanties (2), met de steun van de federaties van inrichtende machten, van de analyse- en diagnosefase, tot de opstelling en uitvoering van een gezamenlijk actieplan en de meting van de collectieve impact van het initiatief.

TAKENPAKKET

Als coördinator heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • De dagelijkse Nederlandstalige coördinatie van het project tussen de verschillende verenigingen en de deelnemende scholen voor de resterende duur van de pilot (2 jaar);
 • Optreden als het eerste aanspreekpunt voor Nederlandstalige scholen, de uitvoering van het programma op het terrein vergemakkelijken door het aan te passen aan de realiteit van het onderwijs en de individuele scholen;
 • Gegevens verzamelen in het kader van de meting van de impact van het programma;
 • De organisatie van coördinatievergaderingen met verenigingen, en deelnemen aan de vergaderingen van het bureau belast met het projectmanagement.

ONZE VERWACHTINGEN

 • Minimaal 3 jaar ervaring als coördinator van complexe projecten waarbij verschillende belanghebbende partijen betrokken zijn;
 • Kennis van de onderwijswereld, in het bijzonder praktische ervaring met innoverende projecten op technische en beroepsscholen (voltijds en alternerend onderwijs);
 • Blijk geven van grote nauwkeurigheid en hoogstaand professionalisme inzake het op punt stellen en beheer van processen;
 • Een aantoonbaar vermogen om vertrouwensrelaties op te bouwen en een constructieve en kwalitatieve werkomgeving te creëren binnen multidisciplinaire teams;
 • In staat zijn om bij te dragen tot de professionalisering van het CIEB dankzij je competenties en je kennis van instrumenten om organisationele processen te beheren;
 • Affiniteit met de volgende waarden: plezier, impact, uitmuntendheid en onafhankelijkheid. Een actieve kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels.
 • Interesse in het ondernemerschap.

Wat bieden wij?

 • Een baan die zinvol is, elke dag opnieuw, en die bijdraagt tot het oplossen van een grote maatschappelijke uitdaging dankzij pionierswerk op het vlak van 'collectieve impact';
 • De mogelijkheid om een grootschalig sociaal project in Brussel uit te voeren en te ontwikkelen, met de steun van de federaties van de inrichtende machten en de lokale overheden;
 • Een team dat hartelijk en 'fun' is;
 • Een competitief salaris voor de sector, afhankelijk van je profiel;
 • De mogelijkheid om deeltijds te werken (voltijd mogelijk, te bespreken) met een contract van bepaalde duur (twee jaar), eventueel als gedetacheerde uit het onderwijs of als freelancer (zelfstandige);
 • Startdatum: september 2018

Kandidaturen

Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar info@telosimpact.com met als onderwerp 'Kandidatuur Story-me'.

Wil je graag meer informatie? Kijk dan op onze website: www.story-me.be

 


1 De verenigingen: Step2you, Groupe One, 100 000 Entrepreneurs, World Skills, Vlajo, Les Jeunes Entreprises, Odyssée, YouthStart, Arktos, YoungThinkers en Missaly.
2 BNP Paribas Fortis Foundation, Degroof Petercam Foundation, Fondation Bernheim, Fondation pour l’enseignement, een familiale stichting, de coöperatieve Cera, het Fonds Baillet-Latour en de vzw BeFace.