Digitale evaluatietool CompassMe in volle ontwikkeling

Digitale evaluatietool CompassMe in volle ontwikkeling

Vlajo is momenteel bezig met de ontwikkeling van CompassMe, een digitale evaluatietool om competenties en kwaliteiten van leerlingen uit het secundair onderwijs in kaart te brengen. Verspreid over verschillende periodes kunnen er 12 ondernemende competenties geëvalueerd worden. Via een responsieve website kunnen leerlingen zichzelf tweemaal per periode evalueren. Op het einde van de periode geven de leerkrachten hierover hun feedback. Bij de ontwikkeling van CompassMe staat niet alleen de positieve ontwikkeling van de leerling centraal, maar waken we ook over de planlast voor de leerkracht.

Afgelopen maand zijn 14 scholen gestart in het pilootproject van CompassMe. Zij zullen gedurende het komende schooljaar CompassMe testen op verschillende zaken: functionaliteit, gebruiksgemak, methodiek, aangeboden ondersteuning,… Via vragenlijsten en terugkoppelmomenten wordt feedback verzameld van de pilootleerkrachten, zodat we bij Vlajo de evaluatietool echt op maat kunnen maken van de gebruikers. Vanaf september 2019 willen we CompassMe aanbieden aan alle Vlaamse scholen. Over het verdere verloop van de pilootfase van CompassMe verneemt u binnenkort meer.