Internationale erkenning voor Vlajo train-the-trainer programma’s

Internationale erkenning voor Vlajo train-the-trainer programma’s

De Zuid-Koreaanse delegatie van JA Korea heeft een bezoek gebracht aan Vlajo in functie van het opleiden van leerkrachten in ondernemend onderwijs. Vlajo gaf toelichting over haar werkwijze in het duurzaam verankeren van ondernemend onderwijs in Vlaanderen. De vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s werd toegelicht, alsook de ondersteunende dienstverlening aan lesgevers. De delegatie bracht ook een bezoek aan de Vlajo Ambassadeurschool Sint-Pieterscollege Leuven en ging er in gesprek met leerkrachten, leerlingen en alumni. De specifieke en unieke expertise van Vlajo in het kader van Entrepreneurship Education kwam ruim aan bod. De rol van voorloper in Europa deint uit naar andere continenten en daar zijn we fier op!