Europese interesse voor Vlajo CompassMe en nieuwe eindtermen

Europese interesse voor Vlajo CompassMe en nieuwe eindtermen

 

Vlajo CompassMe werd door de EU geselecteerd als good pratice voor ondernemerschapsonderwijs tijdens een tweedaagse conferentie in Budapest, met  60 hoofdrolspelers in het ondernemerschapsonderwijs, ecosysteem van ministeries, bedrijven, NGO's en academici uit 11 landen (EU COSME programma, JA Europe).

EntreComp is de gevalideerde referentie geworden als framework voor ondernemerschapscompetenties. Vlajo ontwikkelde - met de steun van VLAIO,  op basis van EntreComp - CompassMe, een groeigerichte digitale evaluatietool die leerkrachten gebruiken om de ondernemende competenties van leerlingen in kaart te brengen. De focus ligt hierbij op de groei die leerlingen doormaken binnen 12 competenties, zodat leerkrachten de voortgang van hun leerlingen kunnen coachen. CompassMe is compatibel toepasbaar voor de nieuwe transversale eindtermen, op vraag van de onderwijskoepels. Leerkrachten worden voor gebruik voorbereid via de provinciale releasedagen van CompassMe. Hier vind je alle data en locaties: https://www.vlajo.org/programmas/compass-me/competenties-evalueren

Belangrijke take-aways van de Budapest peer learning workshops waren: Profilering van leerlingen, niet ranking (niveaus van kenmerken van gedrag, observatie van gedrag, geen scores), wat resulteert in een persoonlijke competentie-overzicht. Een tweede belangrijke output is dat op basis van profielen, pedagogische instructies gegeven worden, teams van leerkrachten van verschillende vakken werken samen,  jongere is eigendom van zijn portofolio account, transversale vaardigheden (geen onderwerp-gerelateerde), geschikt voor gebruik in alle lessen, open ruimte voor leraren (specifieke onderwijsdoelstellingen).

Meer info:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence