Vlajo steunt de helden van het onderwijs

Vlajo steunt de helden van het onderwijs

Covid-19, corona, maatregelen, lock down, quarantaine… Termen die de jaaroverzichten van 2020 zullen overheersen, termen die de huidige actualiteit bepalen. We worden allemaal getroffen door de coronacrisis, persoonlijk en professioneel. We trachten met z’n allen een job, al dan niet via tele-werk, te combineren met het runnen van een huishouden en het begeleiden van thuis-studerende kinderen. Via pre-teaching wordt er van leerkrachten gevraagd om leerlingen te begeleiden en ondersteunen in hun leerproces, voor sommige groepen moet er onderwijs op school voorzien worden met aandacht voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Allemaal worden we uitgedaagd om veerkrachtig en flexibel te zijn, om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.

Door bij Vlajo volop in te zetten op onze transversale competenties zoals probleemoplossend denken, digitale en mediawijsheid, creativiteit… slagen we er samen in om scholen, leerlingen en leercoachen te blijven ondersteunen bij hun ondernemende activiteiten.

Leren vanuit je zetel? Via Vlajo-webinars!

Om onze leerkrachten te kunnen blijven informeren, zijn we reeds van bij het begin van de quarantaine maatregelen gestart met het organiseren van Vlajo-webinars. Via deze webinars kunnen we leerkrachten laten kennismaken met onze nieuwste projecten, speciaal ontwikkeld in het kader van de nieuwe eindtermen in de eerste graad.

Zo past er binnen de basisoptie “Economie & Organisatie” het project Kid@bizz, waarbij leerkrachten een kader in handen krijgen om met de leerlingen een kleine onderneming op te richten. Op basis van een (vereenvoudigd) Business Model Canvas (BMC) kunnen leerlingen actief en groeigericht aan de slag gaan. In een verdiepend webinar wordt uitgelegd hoe dit project kadert binnen de leerplannen Economie & Organisatie en welke rol het project kan spelen bij het bereiken van transversale competenties. De uitgewerkte materialen worden voorgesteld (toelichting van het BMC, werkboekje van de leerling, online inspiratiegids voor leerkrachten) en het project wordt kort overlopen. Na dit webinar weten de deelnemers hoe ze met Kid@bizz kunnen starten binnen hun eigen klaspraktijk.

Daarnaast geven we ook webinars waarbij de projecten Talent4Change en CompassMe worden voorgesteld, eveneens gekoppeld aan de nieuwe eindtermen voor de eerste graad. Talent4Change kadert binnen het leerplan “Mens & Samenleving” en CompassMe maakt het mogelijk om vakoverschrijdend (transversale) competenties en kwaliteiten in kaart te brengen. Voor meer info over deze projecten kan je terecht op onze website www.vlajo.org

Heb je deze webinars gemist? Geen probleem, wij organiseren nieuwe sessies. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving voor deze gratis webinars kan via www.vlajo.org/nieuws.

Verdere ondersteuning van Mini-ondernemingen

Vlajo zet al langer in op de digitale competenties van leerkrachten en leerlingen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de Mini-ondernemingen verder te kunnen opvolgen en begeleiden. Leerlingen worden gestimuleerd om via e-commerce alsnog verdere verkopen te realiseren. Daarnaast geven we ook advies en ondersteuning aan die Mini-ondernemingen die het moeilijk lijken te hebben door de coronacrisis. Aangezien de boekhouding ook digitaal verloopt, zullen de mini-ondernemingen op het einde van het jaar ook afgesloten kunnen worden.

De coördinatoren blijven ook vanuit “hun kot” aanspreekbaar voor alle mogelijke vragen van leercoachen en leerlingen.

Dé finales

Mei is elk jaar opnieuw de periode van de hoogtepunten bij Vlajo. In mei vinden de finales plaats van verschillende wedstrijden: zo worden voor hoger onderwijs de winnaars van Start Academy en SBP gekozen. Voor secundair onderwijs wordt “dé mini-onderneming van het jaar” gekozen. De afsluiter van deze finales met de daarbijhorende prijsuitreiking zou normaal hebben plaatsgevonden tijdens de Vlajo awards in Walibi. De roetsjbanen gaan we helaas moeten verplaatsen naar een volgend jaar, maar gelukkig hebben we een digitaal antwoord kunnen formuleren op het wegvallen van de fysieke finales.

In een succesvolle online finale konden de 5 provinciale finalisten strijden voor de titel van “dé mini-onderneming van het jaar 2020”. Acht juryleden namen de ingezonden documenten grondig door en stelden op 6 mei hun vragen aan de teams tijdens een online vragenronde. Wil je weten wie de winnaar is? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.vlajo.org!

Tot slot…

Hoelang de coronacrisis nog gaat duren, wat het verdere verloop van de maatregelen gaat zijn, hoe de curve gaat evolueren,… dat weet niemand. Maar wat wel vaststaat is dat Vlajo ondersteuning en begeleiding blijft aanbieden, voor leerlingen en voor jullie, de helden van het onderwijs!


Dit artikel is geschreven voor VLEW - Macro Micro (driemaandelijks, editie juni 2020)