Nieuwigheden Vlajo basisonderwijs in schooljaar 2020-2021

Nieuwigheden Vlajo basisonderwijs in schooljaar 2020-2021

We blikken voor het basisonderwijs graag al even vooruit naar volgend schooljaar 2020-2021. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

  • De workshop 'actief onthaal in de kleuterklas' boekte al enkele successen in het kleuteronderwijs, dit zowel tijdens de trajecten, de blog op kleutergewijs en onlangs het webinar met 277 inschrijvingen. Dit succes wordt volgend schooljaar vertaald naar het lager onderwijs, samen met GO! BS De Trampoline uit Herzele stapt Vlajo in dit boeiend traject. Directeur Siel Verbeurgt legt uit waarom: "GO! BS De Trampoline kiest er sinds enkele jaren voor om van de traditionele werking af te stappen en van eigenaarschap een gedeelde verantwoordelijkheid tussen leerling en leerkracht te maken. De traditionele lessen werden vervangen door korte instructielessen op maat van elke leerling, leerlingen schalen zichzelf in en dag- en weekplanningen krijgen een centrale plaats in de werking met als doel de zelfstandigheid van de leerlingen te verhogen. Ook in de kleuterklassen wordt deze zelfstandigheid al van bij de start aangewakkerd. De dag start er tevens traditioneel met een onthaalmoment. Deze lijn wil men in De Trampoline ook door trekken binnen het lager onderwijs en daarom stapt men in om als pilootschool een actief onthaal te introduceren in de lagere school."
     
  • Outdoor Learning of buiten les geven is de perfecte plek om in te zetten op ondernemende doelen! Deze buitenactiviteiten zijn leerkansen om kinderen te laten groeien in deze ondernemende doelen. Dit alles volgt in een traject in BS De Goudregen te Ganshoren. Op 11 mei 2021 worden de ervaringen van dit traject en de inhoud van Outdoor Learning voorgesteld in Leuven.
     
  • 'Groeigericht evalueren en rapporteren' is al enkele jaren een haalbaar traject om vaardigheden en attituden te evalueren. Samen met Questi  organiseren we regionaal enkele gratis workshops. Hou onze evenementenkalender in de gaten!
     
  • Vlajo Basisonderwijs ontwikkelde een praktisch, concreet en hapklaar STEM project. Dit project bestaat uit heel wat concrete en praktische informatie, samen met handige tools en tips. Bekijk de informatievideo