In Memoriam collega Ann

In Memoriam collega Ann

We melden het droevige nieuws van het overlijden van onze Vlajo-collega, Ann Vandermotte. Ann is rustig en vredig thuis overleden, na een moedig gedragen strijd tegen haar ziekte.

Namens het voltallige personeel en de bestuurders van Vlajo, onze innige deelneming aan Rafael Boon, haar echtgenoot en haar kinderen, Thomas, Johannes en
Sarah.

Ann leeft verder in de mooie herinneringen die we van haar bewaren.
Na een late carrièreswitch koos Ann ervoor om bij Vlajo -team basisonderwijs- aan de slag te gaan om haar kennis en enthousiasme met zoveel mogelijk mensen te delen. Typerend voor Ann is dat ze zich altijd overal voor de volle 200% in smeet. Een nee stond niet in haar woordenboek, Ann zei steeds volop JA, ze zag in alles steeds het positieve. Het enthousiasme dat Ann uitstraalde, hebben de vele onderwijsmensen kunnen ervaren in de workshops die ze volgden bij Ann. En team basis werd door Ann aangewakkerd om met STEM aan de slag te gaan, iets waar Ann heel fel achter stond.
Bedankt Ann voor je immer enthousiaste inzet binnen Vlajo!

Veel sterkte aan de ganse familie in deze moeilijke periode.