Outdoor Learning in kleuterklas en lagere school

Outdoor Learning in kleuterklas en lagere school

De natuur als fantastisch klaslokaal! De belangstelling voor ons Outdoor Learning webinar was groot. In totaal namen 160 leerkrachten deel. Had je toen geen tijd? Goed nieuws: bekijk de gratis replay. 17 leerkrachten schreven zich reeds in voor de volgende workshop op 11 mei in Leuven. Ook interesse om deel te nemen? 

Wat houdt een Outdoor Learning workshop (traject) in? 

Tijdens zo'n workshop krijg je tips en inspiratie om je activiteiten/lessen naar buiten te brengen en je kinderen op een ondernemende manier aan het leren te zetten. Deze ondernemende bril (doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, …) zetten we op als we observeren en feedback geven aan kinderen. Als leerkracht ga je zelf heel wat praktijkvoorbeelden ervaren en er is ruimte voor interactie en reflectiegesprekken. Er is geen slecht weer mogelijk, enkel slechte kledij! 

Een traject bestaat uit een pedagogische studiedag, minstens 3 personeelsvergaderingen en klasbezoeken. Uit ervaring weten we dat we dan werkelijk een verandering teweeg brengen. 

Het blijft niet enkel bij theorie maar het effectief uitproberen in de klaspraktijk. Met voldoende groeikansen en gerichte feedback. Volg ons zeker op Facebook en bekijk het proces van ons pilootproject in BSGO De Goudregen. 

Ook interesse om deel te nemen aan de Outdoor Learning workshop op 11 mei in Leuven? 

Contacteer Vlajo Basisonderwijs hoofdcoördinator Fabienne Geuens voor meer info: fabienne.geuens@vlajo.org