Ondernemende competenties evalueren in jouw project? Leerkrachten winnen met CompassMe!

Ondernemende competenties evalueren in jouw project? Leerkrachten winnen met CompassMe!

Na enkele jaren van zoeken en bouwen aan CompassMe, zitten we nu in een volgende fase. Waar in eerste instantie gefocust is op het inzetten op graadniveau, zal het vanaf september mogelijk zijn om CompassMe in te zetten bij projectevaluatie. CompassMe is een groeiproces voor Vlajo dat nu grote stappen kan zetten doordat er een samenwerking met een nieuwe provider op poten werd gezet. Questi is een breed leerlingvolgplatform dat na de succesvolle aanwezigheid in het basisonderwijs (reeds 800 tevreden scholen in Vlaanderen), nu ook hun expertise inzet voor het secundaire onderwijs. Met hun inzet en kennis kan Compassme vlot doorgroeien naar brede inzetbaarheid. We zijn dan ook heel enthousiast over deze nieuwe samenwerking, die meteen mooie mogelijkheden schept voor de leercoaches van onze projecten.

Developpers met een missie

De deadline is strak, echter in de wekelijkse meetings blijkt dat de developpers van Questi er zich helemaal in smijten. We kijken alvast uit naar september want de getoonde schermen zijn heel gebruiksvriendelijk, het overzicht voor de leerlingen wordt gestructureerder en geeft een beter overzicht, leerkrachten krijgen meer mogelijkheden en het aanmaken van alles op school- of klasniveau wordt een pak behapbaarder. Ja, dit zijn mensen die weten wat het onderwijs nodig heeft!

CompassMe in de projectevaluatie

CompassMe is een online evaluatietool die inzet op de zelfevaluatie van de leerlingen, met als doel de leerling op vlak van uitgekozen competenties te laten groeien. Als leerkracht kan je zelf de competenties en de onderliggende focusdoelen bepalen en evalueer je mee op het einde van een periode (die je overigens ook zelf bepaalt). Bij CompassMe zit de leerling aan het roer van zijn/haar eigen leerproces: de leerling evalueert zichzelf in eerste instantie en denkt na over actiepunten die het groeien in bepaalde competenties kunnen stimuleren. Vervolgens zal de leerling zelf reflecteren over het eigen proces en de successen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Om dit proces groeigericht te benaderen, wordt er losgekomen van punten en wordt er gewerkt met “groeiniveaus”. Dit helpt de leerlingen om met een andere mindset naar hun eigen leren en leven te kijken.

De eindterm ondernemingszin zit in het Vlajo-DNA. De Vlajo-projecten zijn een uitermate geschikte context om leerlingen te laten nadenken over hun vaardigheden en kwaliteiten, daar je in projectwerk net heel veel vaardigheden moet inzetten. Daarnaast kan CompassMe ook gebruikt worden binnen andere vakken of projecten zowel door jezelf als door collega's.

Questi zorgt er trouwens voor dat je CompassMe kan inzetten op maat van jou, je team, jouw school. Je kan CompassMe gebruiken als tool op zich, daarnaast zal het ook beschikbaar zijn binnen het Questi-platform, waardoor je extra functionaliteiten krijgt zoals rechtstreekse koppeling van rapporten aan het leerlingvolgsysteem.

Evalueren is breed

Bij Vlajo zijn we er ons uiteraard van bewust dat je met CompassMe geen project an sich evalueert. Naast de zelfevaluatie doe je ook nog aan peer-evaluatie, teamevaluatie en project of ondernemings-evaluatie. Al deze evaluatievormen samen zorgen ervoor dat leerlingen leren over zichzelf, over samenwerken met anderen, over hoe ze kunnen groeien en vooral hoe evaluatie altijd een beginpunt is. Evalueren om het leren te meten en vooral ook te stimuleren.

Benieuwd naar meer? Benieuwd naar de inzetbaarheid binnen jouw project en/of klas en/of school?

Collega Katrien is helemaal vertrouwd met Compassme en de nieuwe project-gerichte weg die CompassMe inslaat. Zij legt in het webinar vlot uit welke meerwaarde CompassMe voor jouw leerlingen kan hebben en hoe je dat kan aanpakken. We stellen dit webinar meteen on demand beschikbaar, zodat je kan kijken wanneer het jou best past.

Met je vragen kan je nadien bij projectcoördinator Katrien terecht:

En nog deze Vlajo-evidentie...

Wie werkt met CompassMe kan erop rekenen dat je vanuit Vlajo wordt ondersteund met webinars en een lerend netwerk zodat je er het beste kan uithalen.

Questi

Questi is een online platform voor het onderwijs. Ons doel is om leerkrachten te ondersteunen met gebruiksvriendelijke en handige tools om een ruimer en beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van leerlingen. Je kan in Questi plannen, volgen, rapporteren en zo veel meer. Questi is er voor (én door) leerkrachten, maar ook voor ouders en leerlingen (met handige en gratis apps).
Laten we samen het potentieel van elke leerling maximaliseren. En contacteer ons zeker om te laten weten hoe we Questi nog beter kunnen maken.