Circulair ondernemen in het secundair onderwijs

Circulair ondernemen in het secundair onderwijs

Werk jij al aan circulair ondernemen met jouw leerlingen? Circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de toekomst. Het is daarom belangrijk dat we onze ondernemende leerlingen in contact brengen met de basisprincipes van de circulaire economie.

Waarom is die circulaire economie zo belangrijk?

(artikel van www.vlaanderen-circulair.be )

1 Grondstoffen zijn niet oneindig

In de komende decennia zal de wereldwijde middenklasse naar verwachting met drie miljard mensen aangroeien. De vraag naar grondstoffen zal dus blijven stijgen op een moment dat nieuwe bronnen vinden en ontginnen steeds moeilijker wordt. Het directe gevolg is dat grondstofprijzen momenteel sterk fluctueren. Op lange termijn worden sommige cruciale, ruwe grondstoffen wellicht echt schaars en duur.

2 Onze open economie is grondstof-gevoelig

Vlaamse maakbedrijven zijn sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Ze maken tot 40% van hun productiekosten uit. De beschikbaarheid van grondstoffen kan snel omslaan, door veranderingen in handelsstromen of wijzigingen in handelsbeleid. De Europese Commissie breidt haar lijstje met kritieke grondstoffen (economisch belangrijk, maar qua bevoorrading moeilijk) bij elke herziening uit. Inmiddels staan er 27 materialen 'in het rood'.

3 Materialen en klimaat

De milieu-impact van steeds dieper en verder graven naar steeds meer verse grondstoffen is enorm. Ook zijn materialen en energie twee zijden van dezelfde medaille: materialen ontginnen, transporteren en er goederen van maken heeft een hoge energiekost die zich vertaalt in CO2-uitstoot. Ruim 2/3 van het bruto binnenlands energieverbruik in Vlaanderen kan toegekend worden aan materiaal gerelateerde activiteiten (productie, transport, afval, voeding).

4 Kans voor innovatie en nieuwe economische activiteiten

Vlaanderen staat nu al aan de top als het gaat om het sluiten van de materiaalkringlopen. Die koppositie kunnen we verzilveren door verder te innoveren in de circulaire economie: we kunnen onze oplossingen en opgedane kennis opschalen in binnen- en buitenland. Voor ondernemingen de transformatie naar industrie 4.0 ook nauw verbonden met de evolutie richting een circulaire economie.

5 Kansen voor nieuwe jobs

Een circulaire economie heeft nood aan een nieuw palet aan kennis en kunde. Er ontstaan nieuwe kansen voor ambachtslui, makers, herstellers, sorteerders, assembleurs, herbestemmers, recycleurs, transporteurs, creatieve ontwerpers, platformontwikkelaars, enzovoort.

Met het pakket CiLO integreer je circulair ondernemen ook in jouw lessen

Met het project CiLO - Circulair Leren Ondernemen heeft de Universiteit Hasselt met ondersteuning van Vlaanderen Circulair, 4 Limburgse pilootscholen en Vlajo een lespakket uitgewerkt omtrent de circulaire economie.

Dit lespakket stoomt leerlingen uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs klaar om met circulair ondernemen aan de slag te gaan. Het is dus de ideale voorbereiding voor leerling en leerkracht om ondernemerschapsprojecten als Jieha (4de jaar), Studentenbedrijf  (5de -7de jaar) of Mini-onderneming (5de -7de jaar) met zorg voor onze planeet te realiseren! Daarnaast kan het materiaal evengoed gebruikt worden in ‘traditionele’ lessen om duurzaamheid bespreekbaar te maken.

Het lespakket bestaat uit 5 verschillende modules die logisch op elkaar volgen maar die elk ook perfect als losstaande module kunnen aangeboden. Elke module bevat naast een infofiche en begeleidende Powerpoint voorstelling voor de leercoach alle benodigde materialen om van de les een succes te maken. Er wordt rekening gehouden met kenniscomponenten, vaardigheden en attitude. Bovendien wordt gebruik gemaakt van levensechte voorbeelden uit de directe omgeving van de leerlingen. Dit zorgt ervoor dat het thema zeer dicht bij de leef- en leeromgeving van de jongeren komt.

Webinar

Meer weten over het CiLO-project en hoe jij er als leerkracht mee aan de slag kan? Volg dan het CiLO-webinar ‘on demand’.

Of neem contact op met één van volgende:

Gratis lesmateriaal

Dankzij de steun van Vlaanderen Circulair kan dit lessenpakket gratis digitaal aangeboden worden.

Ben je al leercoach in een Vlajo-ondernemerschapsproject?

Ideaal: CiLO zal jouw leerlingen nog meer laten focussen op de nood aan circulaire ecnomie, een zeer eigentijdse insteek bij ondernemen. Met het Vlajo-project zit je meteen binnen het juiste wettelijke en beschermde kader om jouw leerlingen effectief te laten ondernemen.

In het online kenniscentrum heb je via je eigen platform meteen toegang tot alle materialen.

Ben je (nog) geen leercoach van Vlajo?

  1. Geen probleem! Volg onderstaande stappen om toegang te krijgen tot het digitale platform: Maak een account aan op www.vlajo.org/registreren als leercoach
  2. Log in en ga naar instellingen → account. Kies daar je school en koppel deze in jouw account (tip: zoek op straatnaam) Vind je je school niet terug? Contacteer dan admin@vlajo.org
  3. Stuur een mail naar cilo@vlajo.org met de vraag om je te linken aan het kenniscentrum van CiLO. Zodra Vlajo je account gelinkt heeft aan het kenniscentrum kan je gebruik maken van het materiaal.