DigiSkillzz | Share your insights and make a great impact!

DigiSkillzz | Share your insights and make a great impact!

Jongeren zijn vandaag de dag sterk geconnecteerd met de ‘digitale wereld’ en maken dagelijks gebruik van diverse ‘social media’ apps, digitale tools en andere nieuwe technologieën. Het is van groot belang dat zij dit op een veilige en verantwoorde manier doen. Zowel ouders als leerkrachten spelen een rol om jongeren hierin de nodige kennis bij te brengen. 

Wat houdt het ‘DigiSkillzz-programma’ juist in?

Via DigiSkillzz wil Vlajo-partner Deloitte educatief materiaal ontwikkelen en ondersteuning bieden aan zowel ouders als leerkrachten van middelbare scholieren rond onderwerpen zoals cyberveiligheid, aspecten van privacy en digitaal welzijn. Zo kan een veilig online gedrag bij jongeren verder gestimuleerd worden.

Het DigiSkillzz-programma zal in een eerste fase focussen op middelbaren scholen (zowel leerkrachten als ouders van kinderen in het middelbaar onderwijs).

Waarom wilt Deloitte mee het verschil maken?

"Het DigiSkillzz-project past naadloos bij Deloitte’s visie rond Purpose, namelijk het maken van een waardevolle impact op lange termijn. Met dit project willen we onze expertise inzetten op één van onze strategische pijlers, zijnde onderwijs. Zo willen we jongeren en scholen ‘handvaten’ aanreiken voor de sprint naar een digitale wereld." verduidelijkt Hilde Van de Velde (Chief Purpose Officer, Deloitte België) .

         

Hoe willen wij dit realiseren?

Via de enquête willen wij concreet peilen naar de praktische tools die ouders en leerkrachten hierin kunnen ondersteunen. Op die manier krijgen we een duidelijk zicht op de noden van de ouders en leerkrachten en kkan men het ‘DigiSkillzz’-programma hier volledig op afstemmen.  

Hoe kan jij als leerkracht/ouder hieraan bijdragen?

Als leerkracht in het secundaire onderwijs, als ouder van een leerling in het middelbaar is het waardevol jouw mening mee te geven om dit project sterke meerwaarde te geven. Deze enquête loopt tot 30 juni 2021 en zal ongeveer een 10 à 15 minuten in beslag nemen.

Dankjewel voor jouw mening en visie!