Webinars Jieha in het nieuwe kader

Webinars Jieha in het nieuwe kader

Jieha... laat je ondernemende vaardigheden groeien! Bij Jieha staat “groeien” centraal. We zetten in op het creëren van een leercontext waarin leerlingen uit het vierde jaar secundair een grote leerwinst ervaren en boeken op diverse -ook niet-theoretische- vlakken. We bieden met Jieha ‘levensecht’ onderwijs dat met twee voeten in de wereld staat met een rijk aanbod aan contacten en activiteiten. Jieha is een project waarbij de leerlingen in kleine groepen het heft in eigen handen nemen en dit voor maximum 1 schooljaar.

Het BMC is hierbij de leidraad waarbij de theorie via overzichtelijke bouwstenen wordt meegegeven in functie van de uitvoering van het project. Zo leren jongeren bewust zorg te dragen voor zichzelf en de samenleving en hierin engagement op te nemen. In een Jieha worden ze uitgedaagd om te luisteren enerzijds en om hun mening te verwoorden en keuzes te maken anderzijds. Ze worden geprikkeld om initiatief te nemen, creatief te ondernemen en het project hún eigen vorm te geven.

Jieha in kader van de nieuwe eindtermen in het vierde jaar

Tijdens het schooljaar 2021-2022 werd Jieha tegen het licht van de nieuwe eindtermen gehouden. Daarbij onderzocht Vlajo i.s.m. de pedagogische begeleiders twee sporen. Enerzijds hoe je met Jieha sterk werk kan maken van de doelen met transversaal karakter/ funderend leerplan en anderzijds hoe Jieha een prima project blijft binnen de nieuwe economische eindtermen.

Meer weten?

Vlajo voorziet 2 webinars die de nieuwe klemtonen belichten:

  • Werk met Jieha aan je economische leerplandoelen 15 juni '22 | 18.30u - 20u
  • Jieha i.f.v. de eindtermen/doelen met transversaal karakter 22 juni '22 | 18.30u - 20u

Inschrijven is gratis

Deze webinars zijn nadien on-demand op de Vlajo-website te bekijken.