400-tal STEM-ambassadeurs maken Vlaamse middelbareschoolstudenten warm voor STEM-carrière

400-tal STEM-ambassadeurs maken Vlaamse middelbareschoolstudenten warm voor STEM-carrière

Jongeren inspireren voor de wondere wereld van technologie en wetenschap, dat is waar het bij STEM Ondernemers voor de Klas en STEMfluencers om draait! Van 20 maart tot en met 12 mei geven tal van medewerkers uit heel wat chemie- en life sciencesbedrijven gastlessen in middelbare scholen over heel  Vlaanderen om jongeren warm te maken voor een STEM-carrière.

Alle studies en enquêtes maken duidelijk dat bedrijven, zeker in de sector van chemie, kunststoffen, farma en biotech, nood hebben aan jong STEM-talent. Toch kiezen nog altijd te weinig jongeren voor een STEM-studierichting. Volgens cijfers uit de meest recente STEM-monitor gaat het om 37% van de leerlingen in het eerste jaar van de tweede graad secundair onderwijs. Net iets meer dan 1 op de 4 van die leerlingen is een meisje (29%).

Authentieke kijk op STEM

Om de interesse voor een STEM-carrière aan te wakkeren bij jongeren, organiseert Vlajo jaarlijks het project STEM Ondernemers voor de Klas enerzijds en STEMfluencers in samenwerking met essenscia anderzijds.  Tijdens deze projecten geven zo'n 400-tal gepassioneerde werknemers uit het STEM-werkveld een gastles aan middelbareschoolstudenten over heel Vlaanderen. Waarom kozen ze voor een STEM-studie, welke STEM-job doen ze vandaag en hoe kan STEM-kennis volgens hen een oplossing bieden voor de klimaatverandering, de circulaire economie en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes voor ziekten? Met hun persoonlijk verhaal willen deze STEM-ambassadeurs jongeren warm maken voor een STEM-carrière

Vlaams én internationaal voorbeeld

Dat deze aanpak loont bewijst een studie van het STEM-platform, het onafhankelijke adviesorgaan voor de Vlaamse overheid over STEM-materies. Daaruit blijkt dat STEMfluencers wordt beschouwd als een best practice om jongeren warm te maken voor wetenschap en techniek, en om bruggen te bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven. En dat niet alleen in Vlaanderen. Het project krijgt ook al navolging in onder meer Wallonië en Oostenrijk.

Lees meer over STEM Ondernemers voor de Klas en STEMfluencers via:

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door: