Uitgebreid aanbod

Uitgebreid aanbod

Een nieuw schooljaar komt eraan, we voelen aan onze leercoaches dat ze hun weg weer zoeken, dat het kriebelt om met verse klassen aan de slag te gaan. Bij Vlajo zitten we natuurlijk ook niet stil, want we hebben een traditie om het aanbod elk jaar onder de loep te houden en te bekijken op welke manier we best kunnen aansluiten bij onze stakeholders zoals  onderwijs en bedrijfsleven. De vernieuwingen in het secundair onderwijs zijn uiteraard ook een belangrijk item dat meespeelt. Daarnaast neemt onze koepelorganisatie JA Europe voortdurend nieuwe initiatieven waar ook wij mee kunnen instappen.

Secundair onderwijs

Dit jaar komen twee nieuwe programma's in het aanbod.

Go Circular

Go Circular is een digitaal programma, bestaande uit een online lessenreeks, ideaal om het jaar voor Jieha of Mini-onderneming met de leerlingen aan te vatten. Zo krijgen ze meteen een brede kijk op circulair ondernemen.
Go circular bestaat in drie versies: @school (groepen groter dan 70 lln), @class (klasgroepen) en individueel (voor leerlingen die op zichzelf willen deelnemen). Interesse? Geef jouw gegevens op, Vlajo houdt je op de hoogte van upcoming webinars, loginlinken enz.
-> naar de uitgebreide toelichting van Go Circular!

Vlajo LAB

bestaat uit verschillende initiatieven waarbij leerlingen een oplossing zoeken voor een bestaande en reële problematiek. De uitdaging wordt in klasverband op school uitgewerkt, de oplossing wordt gepresenteerd aan publiek en jury.

  • Concept Building LAB: Het eerste LAB dat wordt opgestart gaat uit van Stad Brugge: 5 klassen nemen de uitdaging aan om voorstellen te formuleren voor de omvorming van het Kaaidistrict tot een regio die klimaatneurtraal kan werken.
  • Innovatie Challenge LAB: vanaf januari '24 worden vanuit vijf sectoren vijf challenges gelanceerd waarvoor de diverse klassen kunnen meezoeken naar innovatieve oplossingen.

Werkplekleren invullen met projectwerk

De waarde van de Vlajo-projecten wordt erkend, zo kan vanaf dit schooljaar de Mini-onderneming, eventueel aangevuld met bijv. Ondernemers voor de Klas, een perfecte invulling geven waar mogelijk.

Meer programma's voor secundair onderwijs

Secundair en hoger

Ondernemers voor de Klas is fors uitgebreid!

  • alle onderwijsdomeinen
  • over het gehele schooljaar -> inschrijven kan al vanaf 21 september!
  • nieuwe Pick&book-module
  • Naar Ondernemers voor de Klas

Check 'n Impact

Met deze nieuwe tool ga je na of jouw onderneming ESG-proof is. Na het invullen van de checklist krijg je meteen tips ter verbetering op vlak van environment, social en governance.

Volledig aanbod voor hoger onderwijs