Vlajo slaat handen in elkaar met vijf partners voor Vlajo LAB: Helden van…

Vlajo slaat handen in elkaar met vijf partners voor Vlajo LAB: Helden van…

Wil jij met jouw leerlingen aan de slag gaan met sleutelcompetentie ondernemingszin 15.02 maar weet je nog niet hoe?

Wil je jouw leerlingen de kans geven om na denken over een uitdaging die nauw aansluit bij hun eigen interessegebied?

Wel dan laten we je graag kennismaken met ons nieuwste project Vlajo LAB: Helden van…

Met Vlajo LAB dagen we derdegraads leerlingen uit om een reële probleemstelling uit de bedrijfs- en ondernemerswereld op te lossen. En dat doen we niet alleen maar met vijf partners uit verschillende sectoren. Samen met hen lanceren we op 22 januari een realistische uitdaging waar leerlingen in klasverband zelf over moeten nadenken.
Uiteraard voorzien wij hiervoor de nodige didactische ondersteuning voor leerkrachten. Tot slot kunnen leerlingen het beste van zichzelf tonen in een pitchwedstrijd.

We stellen met veel enthousiasme en trots de partners voor:

VOEDING: Puratos & EIT Food

EIT food staat voor European Institute for Innovation and Technology for food. Een organisatie bestaande uit onderzoekscentra, universiteiten en bedrijven die als doel hebben een hoogwaardige voedingssector uit te bouwen. Om de voedingssector in de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen, zijn zij ervan overtuigd dat ondernemende vaardigheden zoals creatief en innovatief denken noodzakelijk zijn.

Wie innovatie zegt, hoort Puratos. Een familiebedrijf dat actief is in onderzoek en ontwikkeling in grondstoffen voor bakkerij, patisserie en chocolade. Puratos ondersteunt de kleine bakker om de hoek maar ook de grote industrieën. Dit B2B bedrijf zal met zijn expertise dit jaar het project ‘Helden van de voeding’ mee vorm geven.

ZORG: Zorgnet Icuro

Zorgnet-Icuro vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de woonzorg. Zij spelen een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. Ze steunen Vlajo LAB omdat ze jongeren al tijdens hun opleiding willen ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden die ze later op de werkvloer dagelijks nodig zullen hebben. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat leerlingen al eens kennis maken met de uitdagingen die er zijn binnen de zorgsector.

LOGISTIEK: Toyota logistics

Iedereen kent Toyota toch? Het automerk dat flitsende wagens op de markt brengt. Maar wisten jullie dat Toyota ook actief is binnen de logistiek? Toyota Material Handling heeft een speciaal Logistics Solutions Center, waar nieuwe technologieën en oplossingen voor de logistiek worden ontwikkeld. Hun motto, stilstaan is geen optie en vanuit die optiek willen zij hun steentje bijdragen aan onderwijs.

ELEKTRICITEIT: Volta & Smappee

Dankzij sectorfederatie voor de elektrotechniek Volta kwamen we bij Smappee, een awardwinnend, globaal cleantech bedrijf. Hun missie is om het mensen en bedrijven makkelijker te maken om energie efficiënter te gaan gebruiken. Smappee speelt met zijn slimme laadpalen ook in op de toenemende elektrificatie van mobiliteit en de daarmee gepaard gaande energieproblematiek. Ze ondersteunen dan ook met veel ‘goesting’ de volgende generatie om al op de schoolbanken na te denken over de uitdagingen.

BOUW: Embuild & Willemen Infra

Willemen Infra, een naam die een belletje doet rinkelen. Logisch want ze zijn talrijk aanwezig doorheen heel Vlaanderen op de openbare weg. Als toonaangevend wegenbouwer beheersen ze alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben ze in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie. Samen met sectorfederatie Embuild is meebouwen aan de toekomst hun missie. Zij ondersteunen ons daarom met plezier bij het uitwerken van een challenge voor onze leerlingen.

Deelnemen of interesse?

Pedagogisch coördinator Stefan vertelt je waarom deelnemen aan Vlajo LAB: Helden van een goed idee is! Ontdek in deze video zijn boodschap.