Partner in de Kijker: VLAIO

Partner in de Kijker: VLAIO

VLAIO, Vlajo… op één letter na hebben we bijna dezelfde naam, maar hoe zit dat nu juist? Tijd om wat verheldering te zoeken bij Mark Andries , algemeen directeur bij VLAIO en overheidsmanager van het jaar 2023; “VLAIO is een grote supporter van de educatieve missie van Vlajo!”

“Bij VLAIO vinden we het belangrijk dat mensen ondernemend zijn. Niet iedereen moet een ondernemer worden, maar iedereen moet wel ondernemend zijn of op zijn minst weten hoe hij of zij dat kan zijn. Want zelfredzaamheid, creativiteit, kansen zien en grijpen, initiatief nemen, moed, doorzettingsvermogen … kortom ondernemingszin doet groeien en komt iedereen en overal van pas. Als zelfstandige of medewerker van een bedrijf. In het beroepsleven en het privéleven. Jong en oud. Daarnaast zijn nieuwe ondernemers ook simpelweg broodnodig voor de dynamiek van onze economie, aangezien elk jaar heel wat ondernemers, gewild of ongewild, stoppen. Het is dus belangrijk dat we ondernemingszin en ondernemerschap zo breed mogelijk stimuleren.  Ook binnen het onderwijs.”

Teamwork makes the dream work

“Wij doen als Vlaams overheidsagentschap weinig helemaal alleen. Wanneer we een opdracht krijgen van de Vlaamse Overheid, gaan we bijna altijd op zoek naar partners buiten de overheid om ons te helpen bij de uitvoering. Gelukkig bulkt Vlaanderen van organisaties met goede ideeën en initiatieven. En wie ondernemen en onderwijs zegt, komt automatisch uit bij Vlajo. De keuze voor Vlajo als partner om ons te helpen bij de uitvoering van ons beleid binnen het Vlaamse onderwijslandschap lag voor de hand. Het voormalige Agentschap Ondernemen werkte al nauw samen met Vlajo, mét resultaat. Er was dus geen enkele reden om deze samenwerking niet verder te zetten in 2016, toen het Agentschap Ondernemen en het IWT fuseerden tot het huidige VLAIO. ”

Goede didactische aanpak

“Onze steun aan Vlajo is een cruciaal element in het beleid dat we voeren. Het is onder meer dankzij Vlajo dat we in staat zijn om zowel ondernemende vaardigheden als ondernemerschap te versterken bij jongeren via het onderwijs, van het kleuteronderwijs tot de universiteit. Wat niet simpel is binnen een gigantsich verkaveld landschap als het onderwijs. Er is het basisonderwijs, secundair onderwijs met verschillende stromingen en het hoger onderwijs met hogescholen en universiteiten. Elk niveau is anders en vereist een specifieke aanpak en toch slaagt Vlajo hier wonder wel in dankzij een goede didactische aanpak. We hechten hier enorm veel belang aan. Vlajo is niet voor niets één van onze belangrijkste begunstigden.”

Co-creatie

“Ik kan onze samenwerking met Vlajo het best omschrijven als een open verstandhouding. Ideeën komen langs beide kanten, we stellen samen een meerjarenplan op en bepalen gemeenschappelijke doelstellingen. Die co-creatie is belangrijk om relevant te blijven. Doorheen de jaren is de nadruk van ondernemerschap meer verschoven richting het bredere ondernemingszin. Het doel is niet meer uitsluitend om te leren hoe je ondernemer moet zijn, maar hoe je ondernemend moet zijn. Ook niet-economische richtingen moeten kunnen werken rond ondernemingszin. Het is dankzij deze constructieve samenwerking met Vlajo dat we deze verbreding ook in het onderwijs kunnen doorvoeren.”

Blik in de toekomst

“Het unieke aan dit partnerschip, is dat we via Vlajo de kans krijgen om als overheidsagentschap de vinger aan de pols te houden bij jongeren. Wat houdt hen bezig? Waar liggen ze van wakker? Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en circulair ondernemen zijn sterk vertegenwoordigd bij de studentenondernemingen en tonen aan dat jongeren hier ook van wakker liggen. Wat een goede zaak is. Het is fijn en hoopgevend om vanop de eerste rij te kunnen ervaren wat er leeft bij onze jongeren en zo een inkijk te krijgen in de toekomst.”

 

Wie is Mark Andries?

Mark Andries is sinds 2019 algemeen directeur bij VLAIO en werd verkozen tot Overheidsmanager van het Jaar 2023. Hij bouwde VLAIO mee uit tot een klantgerichte organisatie die diensten en steunmaatregelen op maat van ondernemers aanbiedt.