Leercoach in de kijker: Veerle Tielemans

Leercoach in de kijker: Veerle Tielemans

Wie de kleuterschool in Vorselaar binnenwandelt merkt meteen de rust op: geen klassen vol speelgoed met felgekleurde muren of leerkrachten die handen te kort komen om kleuters te helpen, maar witte klaslokalen met kleuters die zelfstandig aan de slag gaan en de juf of meester die gewoon meespeelt. “Vlajo heeft ons de handvaten gegeven om ons terug te kunnen focussen op de essentie, namelijk: onze kinderen helpen groeien in hun talenten zodat ze klaar zijn voor de toekomst.”

“De bal kwam aan het rollen nadat onze directie (Ann De Busser) de Vlajo-workshop ‘Activerend Onthaal’ volgde op een studiedag bij Thomas More in 2018. We merkten dat veel van onze kleuters vlinderden, er waren regelmatig kleine conflictjes en het lang zittenblijven tijdens het klassieke onthaalmoment ’s ochtends was een uitdaging voor heel wat kindjes. Tijdens de workshop 'Activerend Onthaal' heeft onze directie kunnen kennismaken met een hele nieuwe aanpak voor het klassieke kringmoment en hebben ze zo kennis gemaakt met de visie van Vlajo.”

Gluren bij de buren

“Dat onze werking anders moest, daar was na de workshop geen twijfel meer over. Waar we wel nog over twijfelden was of deze aanpak wel iets voor onze school zou zijn. Na wat research en enkele schoolbezoeken om de theorie in de praktijk te zien, hebben we als team de knoop doorgehakt en contact opgenomen met Vlajo om dit verder te kunnen uitrollen in onze school.”

Zelfsturing als start

“Hoewel we initieel vooral rond ‘Activerend Onthaal’ wouden werken, besloten we na enkele gesprekken met Vlajo om te starten met het traject ‘Zelfsturing’. Tijdens dit traject hielp Vlajo ons om kritisch naar de speelhoeken te kijken. Voor dit traject mochten kinderen met het materiaal van de constructiehoek alleen binnen de constructiehoek spelen en mochten er in elke hoek niet meer dan vier kinderen tegelijk spelen wat zorgde voor conflicten. Dit kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen. Het Zelfsturing-traject van Vlajo leerde ons hoe het anders kan en gaf ons concrete handvaten die we meteen in onze klaspraktijk konden toepassen.”

Met vallen en opstaan

“Uiteraard is deze verandering niet over één nacht ijs gegaan en hebben we wel wat hindernissen moeten overwinnen. Zo waren niet alle ouders meteen enthousiast en vroegen sommige ouders zich af of hun kinderen op die manier wel tot spel en leren zouden komen. Ook niet alle leerkrachten waren meteen overtuigd van deze nieuwe aanpak. Je voelt heel snel bij welke leerkrachten deze aanpak zal aanslaan. Die trekkers heb je nodig om de verandering te ondersteunen bij de andere collega’s. Het is een proces geweest van enkele jaren, maar we durven vandaag wel te stellen dat iedereen achter deze aanpak staat. En met resultaat, want we kregen een zeer mooi doorlichtingsverslag van de inspectie.”

Voeling met de praktijk

“Het fijne aan Vlajo is dat je voelt dat de coördinator uit de praktijk komt en zelf voor een klas heeft gestaan. Ze spreken uit ervaring en dat maakt een groot verschil. Je voelt je als leerkracht echt begrepen. Bovendien laten ze ook elke leerkracht in zijn eigenheid. De aanpak werd niet opgedrongen. Ze namen de tijd om te luisteren naar de leerkrachten en samen te kijken hoe ze de aanpak aan elke leerkracht konden aanpassen rekening houdend met de persoonlijkheid en klaspraktijk van de leerkracht. Sommige van onze leerkrachten gebruiken zo goed als alle aangereikte elementen, anderen slechts enkele, en dat is OK.”

Rolmodel

“Ondertussen hebben we, naast ‘Zelfsturing’, nog andere trajecten en workshops doorlopen met Vlajo zoals ‘Activerend Onthaal’ en ‘Evaluatie’. Daar waar we vroeger zelf op bezoek gingen bij andere scholen om de praktijk van de theorie met eigen ogen te zien, zijn de rollen vandaag omgedraaid. Als pilootschool voor Dox krijgen we heel wat nieuwsgierige scholen op bezoek die benieuwd zijn naar onze ondernemende werking. Ons Vlajo-traject speelt hier een centrale rol in aangezien het een drijvende kracht geweest is in de verandering die we hebben verwezenlijkt.”

Wie is Veerle?

Veerle is al 8 jaar beleidsondersteuner en zorgcoördinator bij de kleuterschool in Vorselaar en begeleidde samen met de directie het veranderingstraject met Vlajo.