Alumni | My Add On: vernuftige opzetstukjes voor mobiliteitshulpmiddelen

Alumni | My Add On: vernuftige opzetstukjes voor mobiliteitshulpmiddelen

Aangewezen zijn op een hulpmiddel om te kunnen lopen, voor heel wat mensen is het een dagelijkse realiteit. Krukken, rolstoel, rollator: ze zijn een efficiënt instrument, maar gebruiksgemak en comfort zijn vaak ver te zoeken.
Dat ondervindt ook Marie’s oma, sinds zij met krukken loopt. Dit zet Marie ertoe aan om de gebruiksklachten in kaart te brengen en om er een oplossing voor te bedenken. Het resultaat: de “MySleeve”; een handig opzetstukje dat alle gekende ongemakken elimineert.

 

De MySleeve in een notendop

Het is een soort siliconen kousje, met geïntegreerde magneet, voor over het handvat van krukken, rolstoel of rollator. Het biedt een oplossing voor volgende ongemakken: 

  • Pijnlijke handen – de gelpatch zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de drukpunten
  • Vallende krukken – de magneet zorgt ervoor dat de krukken tegen elkaar kunnen klikken, om de handen vrij te maken
  • Uitglijden door zweethanden – microbanen op de oppervlakte zorgen ervoor dat de hand kan ademen

Opleiding: uitvinder

Er gaat natuurlijk heel wat aan vooraf. In 2011 start Marie Van den Broeck met de studies  industrieel ingenieur richting Ontwerper aan de Howest in Kortrijk. Tijdens het vak  “D4E1: Design for everyone” kan Marie zich helemaal uitleven met het ontwerpen van prototypes die bepaalde problemen moeten verhelpen bij een persoon met een beperking. Niet alleen kan ze er haar creatieve ei kwijt, maar ze maakt met haar uitvindingen ook nog iemands leven aangenamer en krijgt er dus veel waardering en dankbaarheid voor terug. Marie komt tot het besef dat ze hier eigenlijk meer mee wil gaan doen.

Small Business Project

Tijdens het laatste jaar van haar studies, in 2016, heeft ze het vak SBP (Small Business Project als Vlajo-project). De opdracht bestaat erin om een project van “Design for everyone” commercieel levensvatbaar te maken. Als concrete casus nemen ze de kruk als mobiliteitshulpmiddel. Ze brengen de bestaande problemen rond het gebruik ervan in kaart, en werken mogelijke oplossingen uit in verschillende prototypes. Ook het commerciële luik wordt vorm gegeven in een business plan.
In dit kader geeft Marie ook haar eerste “pitch”. De jury spoort daarbij de zwakke punten op en confronteert hen ermee. 
Marie is van mening dat het SBP een grote meerwaarde biedt. Je moet als ontwerper namelijk per semester een vijftal prototypes maken, wat een intensieve bezigheid is. Maar de SBP-ervaring leert wat er na die ontwerpfase kan gebeuren met de vormgegeven producten.
Ook het blootleggen van de zwakste punten in het project is een positieve zaak, want dat geeft de gelegenheid om dit aan te pakken en weg te werken.
Het is de positieve feedback van de jury die Marie er toe beweegt om dit project op eigen houtje verder te zetten na afloop van het SBP. Ze gaat aan de slag als student-ondernemer en volgt de opleiding marketing en grafisch design. Dit levert haar dubbel voordeel: ze schoolt zich bij op concrete thema’s die praktisch inzetbaar zijn bij het runnen van een eigen bedrijf én ze kan het voordelige statuut van student-ondernemer behouden tot de leeftijd van 25 jaar.

Start Academy

In 2017 neemt Marie deel aan Start Academy als Vlajo-traject. Haar inzending met bijhorend businessplan, behaalt de meeste stemmen uit het publiek en levert haar een gedeelde eerste plaats op als student-ondernemer van het jaar 2017.

Het deelnemen aan wedstrijden zoals Start Academy raadt Marie zeker aan. Het levert immers tal van voordelen en opportuniteiten:

  • Je bouwt er een netwerk mee uit
  • Je leert de zwaktes in je businessmodel kennen en kan die dan op een gepaste manier aanpakken
  • De feedback die je meekrijgt levert een goede basis om je bedrijfsstrategie vorm te geven
  • Wanneer je wint krijg je onbetaalbare persaandacht die ook geloofwaardigheid geeft aan een jong bedrijf
  • Er is vaak prijzengeld aan gekoppeld

My Add On

Het risico dat je neemt bij het starten van een eigen bedrijf maak je zo groot of zo klein als je zelf wil, meent Marie. Zelf heeft ze het risico ingeperkt door in de aanloop van de oprichting van My Add On heel wat diepgaand marktonderzoek te verrichten.  
Ze is wel van mening dat er een permanent risico is, in die zin dat je dagelijks keuzes moet maken en problemen oplossen, waarbij je telkens opnieuw de juiste afwegingen moet maken.

De juiste strategie

De aan te houden strategie bij het leiden van een bedrijf wordt voor een groot stuk ontwikkeld op basis van de verzamelde feedback van bedrijfsleiders. Daarom ook dat deelnemen aan wedstrijden van kapitaal belang is.

Voor My Add On ligt momenteel de strategische focus op schaalvergroting enerzijds en op procesoptimalisatie en vernieuwing anderzijds.

Schaalvergroting

In eigen land heeft de afname van de producten vaste vorm gekregen. Volgende uitdaging is om de afzet ook op gang te trekken in de buurlanden en bij uitbreiding naar de rest van Europa. Tegen het einde van 2020 wil My Add On uitbreiden met drie nieuwe profielen: een verkoper, een ontwerper en een marketeer.

Procesoptimalisatie en uitbreiding productengamma

Het productieproces van de “MySleeve” wordt momenteel herbekeken. Dit is belangrijk om steeds optimale kwaliteit te kunnen bieden enerzijds, maar ook om een betere marge te hebben voor samenwerking  via distributeurs anderzijds. 
Verder wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van drie nieuwe producten.

Vallen, opstaan en blijven gaan

Ondernemen gaat niet altijd over rozen. Marie geeft aan dat niet nagekomen afspraken door leveranciers voor veel ergernis kunnen zorgen en planningen danig in de war kunnen sturen. Afspraken kunnen het best formeel in contracten worden opgenomen met inbegrip van compensaties wanneer afgesproken termijnen worden overschreden.

Ondernemen is leuk, maar je kan soms heel diep zitten, weet Marie. Maar gelukkig kan één berichtje van een tevreden gebruiker je er terug aan herinneren waarom je het allemaal doet.

Meer info op het net

Meer over de Vlajo-programma's