Alumni | Salamander: natuurtalent in webapplicaties, websites en webwinkels

Alumni | Salamander: natuurtalent in webapplicaties, websites en webwinkels

‘Orde scheppen in de chaos’: dit is op het lijf geschreven van Vlajo-alumnus Luïs Van de Pontseele. Sinds ruim een half jaar staat hij mee aan het roer van Salamander, een ‘digital product studio’. De 12-koppige ploeg bouwt er digitale producten. Als vennoot bekleedt Luïs zelf de rol van 'Chief of Operations'. Vanuit die functie zorgt hij ervoor dat de onderneming zo efficiënt mogelijk draait. Dat doet hij door alle bedrijfsprocessen onder de loep te nemen, vastgestelde knelpunten (zoals repetitieve of manuele taken bijvoorbeeld) weg te werken, en waar mogelijk, te automatiseren.

Ondernemen op de schoolbanken

“Het was in het zesde jaar Handel aan het Heilig Hartinstituut in Heverlee (2013), dat ik voor het eerst heb geproefd van ondernemerschap. Met onze Vlajo Mini-onderneming verkochten we allerhande smartphoneaccessoires. Een heel leuke en blikverruimende ervaring! Ik voelde, en kreeg ook de bevestiging, dat het ondernemerschap mij op het lijf geschreven was.”

 “Mijn hogere studies heb ik aan de UCLL gedaan: eerst 3 jaar marketing, gevolgd door een jaar Ondernemen (banaba). Het is in dat laatste jaar (2017) dat ik heb deelgenomen aan Vlajo’s SBP traject. Al meteen bij het begin van het academiejaar startte een kennismakingsronde waarbij we de gelegenheid kregen om te peilen naar de ideeën, visie en verwachtingen van ieder van onze medestudenten. Op basis daarvan werden de groepjes gevormd. Tijdens de brainstormsessies toetsten mijn 3 ploeggenoten en ik een hele reeks ideeën af. We zochten naar specifieke problemen in de Belgische markt, waar wij mogelijk een oplossing voor konden bieden. Het deed ploegmaat Nick denken aan enkele bevriende ‘influencers’, die het moeilijk hadden met het vinden van de juiste klanten en die geen goed businessmodel uitgewerkt kregen. Zo is het concept van onze startup ontstaan en kreeg het de naam ‘Social Wingman’ mee.”

 “In de volgende fase hebben we meer informatie verzameld rond het probleem. Door te praten met jongelui die in deze sector actief zijn, kwamen al snel twee struikelblokken aan het licht.

  1. Een influencer wil authentiek zijn en bijgevolg enkel waren aanprijzen als ze ook nauw aansluiten bij zijn of haar persoonlijkheid en leefwereld. In die zin krijgen influencers vaak  “foute” aanvragen: zaken die totaal niet stroken met wie ze zijn of waar ze voor staan.
  2. Voor bedrijven is werken met een influencer een interessante manier om aan marketing te doen maar het is voor hen niet zo duidelijk hoe ze eraan moeten beginnen, hoe ze de juiste influencer vinden en hoe ze hun voorstel precies moeten uitwerken.”

“Het probleem was duidelijk. Onze oplossing: een platform ontwikkelen waarin we de juiste influencer aan het juiste bedrijf zouden koppelen en andersom. Met een lijst van gewenste functionaliteiten zijn we op zoek gegaan naar een leverancier die deze webapplicatie zou kunnen bouwen voor ons. Zo zijn we terecht gekomen bij een klein bedrijfje met jonge ontwikkelaars. Ze leken helemaal mee met ons verhaal en ze zaten schijnbaar op dezelfde golflengte als wij. Maar gaandeweg is toch gebleken dat we het kostenplaatje om een dergelijke webapplicatie te bouwen, onderschat hadden. De totale ontwikkeling zou veel meer kosten dan oorspronkelijk geraamd.

Een volledig operationeel systeem bouwen bleek uiteindelijk niet realiseerbaar in deze omstandigheden, daarom hebben we het over een andere boeg gegooid en hebben we een prototype gemaakt. Op die manier konden we aantonen hoe het platform precies zou gaan werken. Met dit model hebben we deelgenomen aan wedstrijden en daarbij enkele mooie resultaten behaald, waaronder de prijs van ‘Dé Vlajo SBP van het jaar 2018’.”

“De sterke punten van het Vlajo Small Business Project zijn voor mij onder andere:

  • Het praktische aspect. Een aantal vakken gaven ons theoretische handvaten om met het praktische gedeelte aan de slag te kunnen gaan. Die combinatie vond ik heel sterk.
  • De enorme evolutie op zeer korte tijd. Je start met niets, je kent niemand, hebt geen idee wat er gaat gebeuren, maar stap voor stap zie je je project meer vorm krijgen en je ziet jezelf en je medestudenten stap voor stap vooruit gaan.
  • Je wordt begeleid door verschillende coaches: op school zelf natuurlijk, maar je wordt ook aangemoedigd om deel te nemen aan wedstrijden waar je de kans krijgt om met ervaren deskundigen te praten. Je bent jong en overtuigd van je zaak maar zo’n coach kan je na enkele vragen al schaakmat zetten.
  • Je wordt uit je comfortzone geduwd. Storytelling vind ik heel fijn om te doen en ik vind het dus ook niet erg om op een podium te staan en voor mensen te spreken. Maar doorheen het project krijg je de kans om hier meer bedreven in te worden. Zo heb ik op mijn proclamatie een toespraak gehouden voor een 1000-koppig publiek en dat in het Engels! Dat is heel fijn om te doen maar voor mij toch wel grensverleggend.”

Orde in de chaos

“Na het afstuderen in 2017 hebben we nog even overwogen om Social Wingman verder te zetten maar omdat de financiële investering te hoog zou oplopen en onze ambities elders lagen is dit niet doorgegaan.”

“In die zomervakantie ben ik met open vizier op zoek gegaan naar wat er leeft in de markt. Mijn zoektocht bracht mij in de vastgoedsector waar ze -zo bleek- te kampen hadden met een digitale achterstand. Bij de komst van het internet sprong de vastgoedsector als één van de eersten op deze golf, en dat wierp zijn vruchten af: panden werden in een mum van tijd verkocht en het geld rolde binnen. Daarom hebben vastgoedmakelaars gedurende een lange tijd in een luxepositie gezeten en waren velen onvoldoende geprikkeld om te blijven investeren in digitalisering.  Met als gevolg dat veel makelaars nog werkten met oude systemen en volgens achterhaalde procedures: veel en vaak dubbele administratie.”

“Met dit in het achterhoofd, ben ik tijdens mijn zoektocht terecht gekomen bij een startup die software ontwikkelt voor vastgoedkantoren. Door hun vooruitstrevende filosofie kunnen vastgoedkantoren tot 50% van de dagelijkse processen automatiseren en via hun mobiele applicatie kan je je vastgoedkantoor meenemen in je broekzak. Mijn spontane sollicitatie maakte dat ik er twee weken later kon starten als 'Non-key Account Manager'. Mijn takenpakket bestond uit

  • het kwalificeren van vastgoedkantoren op basis van hun online aanwezigheid
  • vastgoedkantoren contacteren en demo’s inplannen
  • online demo’s geven
  • klanten werven en doorgeven aan de klantendienst”

“In al mijn gesprekken met vastgoedkantoren kwam steeds dezelfde problematiek naar boven, namelijk de behoefte om orde te scheppen in de chaos. Er was dringend nood aan het optimaliseren van hun dagelijkse bedrijfsprocessen enerzijds en begeleiding bij het implementeren van nieuwe software en tools anderzijds.
Het was leerrijk en ik heb heel veel opgestoken over de werking van vastgoedkantoren, maar na enkele weken had ik al uitgemaakt dat ik dit niet lang zou blijven doen. Het werken in vast dienstverband, de vaste uren,… het is niet mijn ding.”

“Een half jaar later ben ik uit die startup vertrokken om mij als zelfstandige te vestigen. Als consulent gaf ik advies aan vastgoedkantoren rond het verbeteren van hun operationele werking,… op een heel praktische manier. Typisch begint dat met het in kaart brengen van alle bedrijfsprocessen, waarbij we samen vaststellen wat er goed en niet goed loopt. Vervolgens werken we het ideale scenario uit waarbij er totaal geen overbodige handelingen meer gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door moderne software te gebruiken, door te automatiseren, door allerhande instrumenten in te schakelen om taken te beheren, en zo voort. Bij dit proces moeten de gebruikers ook voldoende getraind worden om vlot van start te kunnen gaan na de uitvoering van alle verbeteringen.
Dit liep zo goed dat ik op een bepaald ogenblik  een uitnodiging kreeg van vastgoedgroep CENTURY 21 om dit concept uit te rollen voor de Benelux-groep (ongeveer 175 kantoren). Het bleef echter bij enkele gesprekken. Zo’n immens project, ik was daar, als startend zelfstandige met nog te weinig ervaring, niet klaar voor. 
Ik ben mijn werkzaamheden als consulent blijven voorzetten bij vastgoedkantoren, tot ik begin 2020, samen met mijn vennoot Mo, ‘Curv’ heb opgericht. Ons doel was simpel: samen bouwen aan de groeicurve van vastgoedkantoren door ze online op de kaart te zetten. Dit door middel van strategische online marketing en door digitalisering. Al na enkele maanden bleek dat het samenwerken niet echt vlot verliep. Dat was vooral te wijten aan het feit dat Mo en ik hetzelfde profiel hadden. Beiden dezelfde sterktes en beiden dezelfde zwaktes. We waren niet complementair genoeg en mag dat net één van de belangrijkste zaken zijn als je een bedrijf met meerdere personen start. We namen het besluit dat ik Curv alleen zou verderzetten, maar hielden er een fijne vriendschap aan over.
Enkele maanden na de start van Curv hadden we al 15 klanten binnengehaald en had ik twee personeelsleden aangeworven. Maar even later kwam het besef dat ik niet de persoon ben die ik dacht of hoopte te zijn, namelijk iemand die aan het hoofd wil staan van een groot bedrijf. Via coachinggesprekken ben ik tot inzicht gekomen dat het bedrijfje dat ik aan het uitbouwen was niet op mijn profiel geschreven is. Het gros van mijn klantenbestand betrof online marketing, wat ook wel overeenkwam met mijn achtergrond. Maar dat kostte me veel energie. Terwijl het verbeteren van operationele processen me net veel energie opleverde.
Op een blauwe maandag heb ik dan het roer volledig omgegooid: de samenwerking met drie kwart van het klantenbestand stopgezet en ook de samenwerking met de twee personeelsleden jammer genoeg afgebroken.
Ik ben teruggekeerd naar hoe het hoe het ooit allemaal startte: als consulent operationele processen verbeteren bij klanten. 
Tijdens mijn werkzaamheden besteedde ik regelmatig projecten uit aan Salamander. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen van digitale producten."


"Begin 2021 kreeg ik het voorstel of ik er vennoot wilde worden. Eén van de vier eigenaars ging andere oorden opzoeken en mijn profiel leek hen geknipt om binnen Salamander de rol van 'Chief of Operations' op te nemen. In die functie zou ik de chaos die er op dat moment was, in een mooie structuur kunnen omzetten.” 

Salamander

“Sinds juni dit jaar maak ik deel uit van de Salamander-familie. Een leuke onderneming met een kundige ploeg die al 6 jaar digitale producten ontwikkelt zoals websites, webapplicaties en webwinkels. Ons team bestaat uit UX- en UI-designers, Front-end en Back-end Developers en DevOps Engineers. Ons klantenbestand bestaat uit tech startups, vastgoedkantoren, bedrijven die in het vastgoed actief zijn en allerlei andere soorten KMO's."


"Onze missie op korte termijn is om Salamander zelfsturend te maken. We willen dit bereiken door alle bedrijfsprocessen te perfectioneren en ze vervolgens te documenteren. Dat begint bij het ondertekenen van een nieuw contract met de klant, gevolgd door alle taken bij het initiëren van een project, de planning, de realisatie, de facturatie, dienst na verkoop, en zo voort. Dit zal ons op het einde van de rit, als het ware, de handleiding van onze onderneming opleveren. Op die manier hoef je zelf als vennoot niet meer aanwezig te zijn in de onderneming: het team kan alle taken op de juiste manier uitvoeren aan de hand van de gedocumenteerde processen. En zo maken we meer tijd vrij om ààn ons bedrijf te werken.”

De toekomst

“De efficiëntie binnen Salamander verhogen en een spin-off lanceren. We zien veel ideeën en opportuniteiten op de markt. Met een spin-off kunnen we hier snel op anticiperen, zelf een tool bouwen en deze commercialiseren. Dat is wat we met Salamander op termijn willen realiseren.”

“Voor mezelf is mijn streefdoel op middellange termijn, om persoonlijke vrijheid te bereiken. Daarmee bedoel ik locatievrijheid, financiële vrijheid en vrijheid in tijd. Ik wil dan zelf kunnen bepalen wat ik doe, wanneer en hoe. Deze doelstelling wil ik bekomen door efficiënter te werken.
De aanleiding? Doorheen de jaren merkte ik dat je als zelfstandige eigenlijk niet je eigen baas bent. Dit in schril contrast met wat altijd beweerd wordt… 
Mijn engagement bij Salamander is al een grote stap in de goede richting, want ik werk er voornamelijk op de achtergrond. Ik krijg nog amper telefoon of e-mails, ik kan mij focussen om aan ons bedrijf te werken. Ik hoef daarvoor ook nauwelijks op kantoor aanwezig te zijn. Dat ligt mooi in lijn met wat ik wil. Zo werkte ik recent van aan de Belgische kust, Malta en Noorwegen en ga ik binnenkort 6 weken vanuit Spanje werken.
Mijn advies voor startende ondernemers is dan ook: denk heel goed na over wat je graag wilt en onderzoek waar jij je energie uit haalt. En bouw daar op verder.”

Meer weten over Salamander?