Alumni | Alles netjes in kaart gebracht met TOPO4D

Alumni | Alles netjes in kaart gebracht met TOPO4D

Meten is weten. Dat weet Vlajo-alumnus Guillaume Vanden Avenne als geen ander. Hij runt een landmeetkundig en expertisekantoor in Aalst. Naast de klassieke landmeetkundige dienstverlening biedt Guillaume ook een breed gamma nichediensten aan, zoals het inzetten van drones voor allerlei industriële en landmeetkundige toepassingen, maar ook gerechtsdeskundigenonderzoek of fotogrammetrie, om er maar enkele te noemen. 
In zijn dagdagelijkse bezigheden staan nauwkeurigheid en efficiëntie centraal. Maar was dat ook al zo tijdens zijn studententijd? We vragen het hem zelf.

Van onbezonnen student naar jongeman met een ondernemersplan

“Op school was ik een modale student, met als favoriete hobby: gamen. Na de middelbare school (in 2012) had ik niet meteen een idee van wat ik zou studeren. Zelf dacht ik aan productontwikkeling, maar mijn ouders, die een makelaarskantoor uitbaten, raadden mij aan om landmeetkunde te studeren. En dat heb ik dan uiteindelijk gedaan, aan de Hogeschool Gent.”

Wedstrijden

“Tijdens mijn hogere studies was er wel reeds interesse in ondernemen en heb ik eerst deelgenomen aan een Google Startup Weekend in Oostende. In die wedstrijd heb ik samen met Wouter Robyns, een productontwikkelaar, een mooie tweede plaats behaald met een ontwerp van Wouters hand: een toetsenbord om aan de achterkant van tablets te bevestigen. De mooie uitslag van de wedstrijd inspireerde mij om hier verder mee aan de slag te gaan. Ik was in die tijd nog steeds een gamer. De toetsen op een klassieke controller brachten mij op het idee van een compacte gaming controller voor smartphones. Het is dan ook met dit concept dat we hebben deelgenomen aan Start Academy in 2018." 

Productontwikkeling Backpad

 "Deze ideeënwedstrijd is een heel leerzaam en interessant traject voor studenten met een ondernemersplan. Zowel tijdens het verloop van de wedstrijd als achteraf heb je de gelegenheid om te netwerken met interessante mensen. Je legt er connecties die in je latere loopbaan nog een belangrijke rol kunnen spelen." 
"Het traject is ook heel praktisch: je leert er de finesses rond het opstellen van een business en financieel plan bijvoorbeeld en je krijgt advies en begeleiding van mensen uit het ondernemersveld. Grappige anekdote hierbij is dat Hans Bourlon er rotsvast van overtuigd was dat ons concept met Backpad absoluut zou doorbreken."  
"Zelf was ik na mijn deelname aan Start Academy een andere mening toegedaan (lacht). Ik heb toen beslist om Backpad te laten voor wat het was en om als landmeter in dienst te gaan bij een spoorwegaannemer. Mijn tijd daar was een mooie leerschool maar het grote nadeel aan die baan was het vele nacht- en weekendwerk. Het voordeel is wel dat ik er de mogelijkheid had om met drones te leren werken. Ik heb ook getracht het gebruik van drones breder uit te rollen in de firma maar dat liep niet zo eenvoudig (omwille van de extra investering voor de onderneming en de complexe wetgeving onder andere). Na anderhalf jaar ben ik overgestapt naar een andere werkgever waar ik aan de slag ging als landmeter. Daar kwam zowel het conventionele landmeten, als het werken met drones aan bod." 

"Parallel daarmee -inmiddels ongeveer twee jaar geleden-, ben ik in bijberoep gestart met een eigen landmeetkantoor: ‘TOPO4D’. Zes maand later had ik te veel werk om beide jobs te blijven combineren. Toen ik in de zomer van 2020 een relatief groot overheidsbestek gegund kreeg, heb ik niet langer getwijfeld om voltijds zelfstandig te worden. En nu gaat het nog steeds hard. Zelfs in het buitenland, zoals Frankrijk en Nederland, heb ik regelmatig opdrachten. Eén van mijn belangrijkste troeven is dat ik de technologische ontwikkelingen op de voet blijf volgen en mijn gamma aan diensten hiermee actueel houd. Zo is één van mijn volgende uitdagingen om te bekijken hoe we robotica kunnen inzetten."

TOPO4D

Ieder project een eigen aanpak

“We hebben tal van mooie projecten in ons portfolio. Dat gaat van het opmeten van een hoogspanningsmast met een drone, tot het in kaart brengen van een archeologische site om er een volledig digitaal model van te maken."
"Topo4D specialiseert zich in drone-opmetingen. Met behulp van een drone maken we een hele rits overlappende foto’s van bijvoorbeeld een perceel grond, een huis, een windmolen,  noem maar op. Speciale software interpreteert de gemaakte fotoreeks en bouwt er een 3D-model van. Iedere dronevlucht wordt tot in de puntjes voorbereid. Het toestel wordt voorgeprogrammeerd en de geldende wetgeving ter plaatse wordt afgetoetst. Je mag in ons land immers niet overal met een drone vliegen."
"In vele gevallen is het efficiënter werken met een drone omdat je sneller tot een resultaat komt. Maar toch kan je niet alles met behulp van drones realiseren. Landmeten op de conventionele manier levert een veel grotere nauwkeurigheid op (soms tot 1 millimeter), afhankelijk van de omstandigheden en het gebruikte meettoestel. Met een drone kunnen de afwijkingen variëren tussen de 1 à 2 centimeter of meer (afhankelijk van de uitvoering). En bij sommige werken is een grote nauwkeurigheid van cruciaal belang."

"Beide technieken combineren is in sommige gevallen ook heel nuttig. Daar kunnen we trouwens heel ver in gaan. Zo hebben we ook meettechnieken via laserscannen of met behulp van een gps-toestel, en ga zo maar door… En al deze meettechnieken kunnen naargelang de situatie gecombineerd ingezet worden. Er zijn weinig landmeetkantoren die zo’n waaier aan mogelijkheden kunnen aanbieden. Het is onmiskenbaar onze grootste troef: een efficiënte invulling bieden op maat van elk project.”

Valkuilen

“Ondernemen eist veel van je tijd op. Dat heb ik wel onderschat. Zeker in het begin, als het de eerste keer is dat je een bepaald project uitvoert, dan vraagt dat tijd om alles op punt te stellen. Maar dat betert wel, da’s gewoon een leerproces waar je door moet.  
Los daarvan komt er ook veel administratie bij kijken, denk maar aan de boekhouding en marketing voeren bijvoorbeeld. Het zijn allemaal zaken die je naast je kerntaken moet uitvoeren.”

Wat brengt de toekomst?

“Stilaan nadert het ogenblik waarop ik de overweging moet maken om te schalen. Dit is sowieso een moeilijke denkoefening. Voorlopig kan ik het zelf nog bolwerken (samen met enkele gespecialiseerde onderaannemers) en dat geeft mij ook het voordeel om een hoge en constante kwaliteit te waarborgen. Maar anderzijds, als de gelegenheid zich zou voordoen om uit te breiden, zie ik ook niet in waarom ik het niet zou doen.”

Meer te weten komen over Topo4D?

Zin in Start Academy als student, coach of expert?