Een mini met een missie!

Een mini met een missie!

Ondertussen geraken meer dan 500 Vlajo Mini-ondernemingen op kruissnelheid. Het business idee krijgt steeds meer vorm tijdens creatieve brainstorms. En bij Vlajo merken we alvast heel leuke concepten op. Concepten met een duidelijke visie.

Mini's met een missie dus. We like a lot!

 

Atheneum Geel on the go!

Zo kwamen 8 leerlingen van 6 Handel van het Koninklijk Atheneum in Geel op het idee om een economische studiekeuze te stimuleren bij lagereschoolkinderen. Gedelegeerd bestuurder Matse Van de Water en assistente Lotte Peeters leggen uit: "We wilden sowieso afstappen van de klassieke producten en iets anders dan anders doen. Tijdens onze brainstorm kwam naar voor dat veel lagereschoolkinderen weinig kennis hebben van economie. Er is in het algemeen veel aandacht voor wetenschap en techniek. En dat is uiteraard goed. Maar we willen niet dat economische richtingen in een vergeethoekje belanden. Steeds minder leerlingen kiezen voor een richting zoals Handel en dat vinden we jammer, want zo gaat er veel ondernemend en economisch talent verloren. Daarom willen we leerlingen van het 6de leerjaar op een leuke en leerrijke manier kennis laten maken met het vak economie."

 

Kinderen laten kennismaken met het vak Economie

Het commerciële duo, Joey Tutert en Napat Phungsang, licht de concrete plannen toe: "Onze minionderneming DEGO (wat staat voor De Economic Game Onderneming) zal een spel ontwikkelen dat gebaseerd is op de eindtermen van het 6de leerjaar in het lager onderwijs. Het is dus een mix van het educatieve met een fun-factor. We hopen zoveel mogelijk lagere scholen warm te maken om hiermee aan de slag te gaan in de klas, zodat leerlingen een duidelijker beeld krijgen van economie en dat dit hen stimuleert om voor een economische richting te kiezen in het secundair onderwijs."

Binnen de minionderneming zullen Claudia Janssens en Jill Sterckx zich focussen op het technische aspect. Babiche Van den Langenbergh en Shameela-Naz Raja Liaqat nemen het financiële luik voor hun rekening. 

 

Competentiegericht onderwijs creëert de grootste leermogelijkheden

Leercoaches Katrien Lenaerts en Elke Belmans onderstrepen het belang van ondernemen op school: "Binnen de school willen we zoveel mogelijk actieve leervormen toepassen binnen de lessen. Als leerkrachten Economie zijn we nog een stapje verdergegaan door het Economisch Leercentrum op te richten. Hier willen we onze leerlingen via competentiegericht onderwijs zoveel mogelijk zelfstandig laten ontdekken wat economie inhoudt. En de Vlajo Mini-onderneming past perfect in dat concept. De rol van leerCOACH nemen we ook zeer letterlijk: we komen in the picture, enkel waar nodig. Het project is van de leerlingen zelf en die visie creëert, volgens ons, de grootste leermogelijkheden."