Een studentenbedrijf met grootse plannen!

Een studentenbedrijf met grootse plannen!

Overal in Vlaanderen broeden jonge, ondernemende leerlingen op grootse plannen. Niet alleen de miniondernemingen nemen een vliegende start, maar ook de studentenbedrijfjes zijn erg goed bezig! Dankzij dit ondernemende project leren leerlingen van de derde graad al doende de kneepjes van het bedrijfsleven én behalen ze het attest bedrijfsbeheer.

En dat ook studentenbedrijven aan de slag gaan met een duidelijke missie bewijzen 5 leerlingen Marketing en Ondernemen van Campus kOsh Collegestraat in Herentals. De school neemt voor het eerst deel aan een Vlajo-project, maar met Frietonline storten de leerlingen zich alvast op een ambitieus project. Om alles professioneel te omkaderen en uit te werken, doen ze ook beroep op een droomcoach, een professional uit het bedrijfsleven die het project naar een hoger niveau tilt.

Aan de slag met een duidelijke doelstelling

De doelstelling van Frietonline is duidelijk. Zaakvoerster Dorien Adriaensen en haar team willen de wachttijden in de frituur drastisch verminderen: "Tijdens onze brainstorm bleek al snel dat ieder van ons zich ergerde aan de lange wachttijden in de frituur. Vanuit die probleemstelling zijn we gaan nadenken over een oplossing.  Met Frietonline willen we een online service bieden die die wachttijden vermindert. Concreet gaan we een website realiseren waarop je je frieten online kan bestellen en afhalen op een moment naar keuze en in een frituur naar keuze."

In de voorbereiding ging het Frietonline-team alvast doordacht te werk. Dorien: "We namen bij 148 potentiële frituurklanten een enquête af, waarbij we peilden naar de haalbaarheid van ons project. Maar liefst 87% gaf aan gebruik te willen maken van een dergelijk online systeem. Ons platform richt zich ook naar een breed publiek, van jonge studenten tot de drukbezette werkende klant. Het platform zal voor alle leeftijdsgoepen toegankelijk zijn en makkelijk in gebruik."

Meer vormgeven dankzij een droomcoach

Het Frietonline-team laat zich adviseren en bijstaan door een droomcoach. Die vonden ze in Mario Vleugels, zaakvoerder van Agora Culinair/ 't Vleesboerke.  

"We kozen bewust voor een droomcoach die in dezelfde sector actief is", aldus Dorien. "Mario Vleugels is immers een ervaren ondernemer met een groot netwerk. Dankzij zijn kennis hopen we een goede samenwerking uit te bouwen met zoveel mogelijk frituren."

Vaardigheden ontwikkelen

Gino Meeus en Leen Reekmans zijn de leercoaches achter drie studentenbedrijfjes op hun school. Gino: "We willen leerlingen laten proeven van ondernemerschap en hen inzicht geven in de opstart van een echt bedrijf. Op die manier krijgen ze waardevolle kennis en belangrijke vaardigheden mee."