Talent in Turnhout!

Talent in Turnhout!

Overal bulkt het van talent, ook in de parel der Kempen! In het Heilig Graf in Turnhout gingen leerkracht Ann Vanherck en een aantal collega's samen met de leerlingen van het beroepsvoordereidend leerjaar van start met Talent4Event. Een nieuw Vlajo- programma voor de eerste graad van het secundair onderwijs dat erop gericht is om de talenten van de jonge leerlingen te ontwikkelen.

Op 22 maart gaven ze in de Turnhoutse school het startschot voor een projectdag. Tijdens verschillende opdrachten en creativiteitsoefeningen ontdekten de leerlingen hun sterke kanten.  Uiteindelijk werd het voor iedereen in de groep duidelijk wie de leider, de doorzetter, de teamplayer, de creatieveling, de planner en de organisator was. Met deze informatie gaan de leerlingen aan de slag om in een latere fase samen een evenement op school uit te werken."

Leercoach Ann Van Herck vindt het belangrijk om ook in de eerste graad kinderen al wegwijs te maken in ondernemend gedrag en hun talenten te laten ontdekken. Zeker in deze richting. Ann: "Leerlingen van de B-stroom hebben vaak al heel wat teleurstellingen moeten verwerken. We vonden het dan ook erg belangrijk om hun sterke punten eens in de schijnwerpers te zetten. Door de leerlingen op zoek te laten gaan naar hun talent en door dit later in het evenement weer tot uiting te laten komen, hopen we om hen een succeservaring te laten beleven.