Jieha schooljaar 2022-2023

laat je ondernemende vaardigheden groeien

Jieha werd schooljaar 2021-2022 tegen het licht van de nieuwe eindtermen gehouden. Daarbij zochten we i.s.m. de pedagogische begeleiders twee sporen. Enerzijds hoe je met Jieha sterk werk kan maken van de doelen met transversaal karakter /funderend leerplan en anderzijds hoe Jieha een prima project blijft binnen de nieuwe economische eindtermen.

We voorzien twee webinars:

Heb je vragen rond Jieha of hoe het project in jouw schoolsituatie ingepast kan worden? Contacteer jouw regionale Vlajo-coördinator voor meer info!