De Vlajo Mini-onderneming

informatie voor leerkrachten


Op talrijke plaatsen in Vlaanderen en in verschillende andere landen zijn jongeren gedurende enkele uren per week druk bezig met het beheren van een eigen bedrijf. Zij plaatsen aandelen, maken en verkopen een product, voeren een boekhouding, berekenen de kostprijs, stellen jaarrekeningen op en houden algemene vergaderingen voor de aandeelhouders. Net zoals het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat, maar dan op jongerenschaal!

Vlajo Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij de jongeren hun persoonlijke mogelijkheden leren verkennen aan de hand van een eigen onderneming. De jongeren kruipen voor de duur van een schooljaar (ev. 2 schooljaren) in de huid van de ondernemer en richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op doen: eerst denken en dan effectief doen.

Het handboek: 'Start Up Kit' (met junior businessplan) organiseert een krachtige leeromgeving door de leerlingen voor uitdagingen te stellen: een eigen bedrijf opstarten. Tijdens dit traject ontmoeten zij tal van problemen en uitdagingen die zij in teamverband dienen op te lossen. De Start Up Kit heeft tot doel om dit boeiende leerproces op te starten en in goede banen te leiden. Het is een leerstrategie die aansluit bij het probleemgestuurd leren en projectonderwijs. Het praktische en nuttige gebruik van de computer wordt daarbij op verschillende wijzen gepromoot.
 

Doelgroep

 • derde graad secundair onderwijs
   

Aantal deelnemers

 • tot 12 deelnemers
 • grotere groepen kiezen best een arbeidsintensiever product
   

Looptijd

 • 1 schooljaar (kan uitgebreid worden naar anderhalf of 2 schooljaren)
   

Verloop in een notendop

 • Vlajo-coördinator komt het project toelichten in klas en bezorgt het nodige materiaal.
 • Brainstormfase: product/dienst kiezen, functies verdelen,...
 • Onderneming opstarten: registreren, ondernemingsplan opstellen, aandelen verkopen en aandeelhoudersvergadering organiseren, leveranciers zoeken en aankopen, bankrekening openen,...
 • Verkoop organiseren en boekhouding rapporteren
 • Onderneming afsluiten: winst gaat naar de aandeelhouders
   

Activiteitenaanbod

 • De regionale Vlajo-coördinator voorziet een jaarprogramma boordevol boeiende activiteiten: Shop-je-Slim-sessies, bedrijfsbezoeken, Kick Off-evenement, Vlajo Verkoopdag, Mini Star Awards slothappening e.d.
   

Internationaal

Miniondernemers kunnen deelnemen aan internationale activiteiten of internationale contacten leggen doordat Vlajo lid is van de internationale koepel Junior Achievement (JA Europe). Binnen Europa zijn er 38 landen met miniondernemingen ("Company project").
--> Bekijk het aanbod van Trade Fairs, Internationale wedstrijden en EWB.
 

Deelnemen

Integratie van VOETen

Leerplannen waarin Vlajo Mini-onderneming past

Waarom voor Vlajo kiezen?

Vlajo creëert een veilige ruimte voor studentenondernemingen, waarbij we zorgen dat de economische en fiscale wetgeving wordt gerespecteerd. Scholen die met Vlajo samenwerken genieten van  bescheming voor hun klas-ondernemingen doordat Vlajo erkend is om deze studentenondernemingen te mogen organiseren, dit in afspraak met de economische inspectie. Vlajo voorziet voor de teams opvolging van de boekhouding, tips en richtlijnen naar het wettelijke kader, enz.

Op deze manier kan je als leerkracht op beide oren slapen en je concentreren op de pedagogische kant van het ondernemen: bij Vlajo zit je goed!
 

Meer info?

 


met de steun van: