De Vlajo Mini-onderneming

informatie voor leerkrachten


Op talrijke plaatsen in Vlaanderen en in verschillende andere landen zijn jongeren gedurende enkele uren per week druk bezig met het beheren van een eigen bedrijf. Zij plaatsen aandelen, maken en verkopen een product, voeren een boekhouding, berekenen de kostprijs, stellen jaarrekeningen op en houden algemene vergaderingen voor de aandeelhouders. Net zoals het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat, maar dan op jongerenschaal!

Vlajo Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij de jongeren hun persoonlijke mogelijkheden leren verkennen aan de hand van een eigen onderneming. De jongeren kruipen voor de duur van een schooljaar (ev. 2 schooljaren) in de huid van de ondernemer en richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op doen: eerst denken en dan effectief doen.

Het handboek: 'Start Up Kit' (met junior businessplan) organiseert een krachtige leeromgeving door de leerlingen voor uitdagingen te stellen: een eigen bedrijf opstarten. Tijdens dit traject ontmoeten zij tal van problemen en uitdagingen die zij in teamverband dienen op te lossen. De Start Up Kit heeft tot doel om dit boeiende leerproces op te starten en in goede banen te leiden. Het is een leerstrategie die aansluit bij het probleemgestuurd leren en projectonderwijs. Het praktische en nuttige gebruik van de computer wordt daarbij op verschillende wijzen gepromoot.
 

Doelgroep

 • derde graad secundair onderwijs
   

Aantal deelnemers

 • tot 12 deelnemers
 • grotere groepen kiezen best een arbeidsintensiever product
   

Looptijd

 • 1 schooljaar (kan uitgebreid worden naar anderhalf of 2 schooljaren)
   

Projectverloop

 • De leercoach wordt uitgenodigd op het regionaal collectief opstartmoment (zie eventkalender)
 • In klas kan de leercoach daarna zelfstandig opstarten aan de hand van de Start Up Kit: registreren, bedrijfsbankrekening openen, conceptbrainstorm, taakverdeling (organogram), startkapitaal verzamelen via aandeelhouders, marktonderzoek,  financieel plan, commercieel plan, online rapporteren van de boekhoudkundige stukken,...
 • Na het afsluiten van de onderneming: winst gaat naar de aandeelhouders en eventueel (een deel) naar een goed doel

De regionale Vlajo-coördinator is tijdens het volledige verloop aanspreekpunt voor de leercoach en de leerlingen bij vragen, alsook de organisator van het (gratis) activiteitenaanbod.

Activiteitenaanbod

De regionale Vlajo-coördinator voorziet een jaarprogramma boordevol boeiende activiteiten:

 • Shop-je-Slim-sessies (professionaliseringsworkshops voor leerlingen)
 • Bedrijfsbezoeken
 • Kick Off-evenement
 • Vlajo Verkoopdag en Mini-marktdagen
 • Mini Star Awards slothappening
 • ...
   

Internationaal

Miniondernemers kunnen deelnemen aan internationale activiteiten of internationale contacten leggen doordat Vlajo lid is van de internationale koepel Junior Achievement (JA Europe). Binnen Europa zijn er 38 landen met miniondernemingen ("Company project").
--> Bekijk het aanbod van Trade Fairs, Internationale wedstrijden en EWB.
 

Deelnemen

 • Inschrijvingsgeld: 15 euro/leerling vanaf september 2018 (handboek, verzekering, activiteitenaanbod en begeleiding)
   

Integratie van VOETen

Leerplannen waarin Vlajo Mini-onderneming past

Waarom voor Vlajo kiezen?

Vlajo creëert een veilige ruimte voor studentenondernemingen, waarbij we zorgen dat de economische en fiscale wetgeving wordt gerespecteerd. Scholen die met Vlajo samenwerken genieten van  bescheming voor hun klas-ondernemingen doordat Vlajo erkend is om deze studentenondernemingen te mogen organiseren, dit in afspraak met de economische inspectie. Vlajo voorziet voor de teams opvolging van de boekhouding, tips en richtlijnen naar het wettelijke kader, enz.

Op deze manier kan je als leerkracht op beide oren slapen en je concentreren op de pedagogische kant van het ondernemen: bij Vlajo zit je goed!

Wat is het verschil tussen een Studentenbedrijf en een Mini-onderneming bij Vlajo?

Het Studentenbedrijf kan zowel binnen het 'Didactisch Cahier ondernemingszin en ondernemerschap' (GO!, OVSG,POV) als binnen het leerplan 'Ondernemend Project' (KOV) gebruikt worden. Met het Studentenbedrijf kom je aan alle doelen van 'Ondernemend Project' tegemoet. (met een Mini-onderneming dien je zelf de nodige aanvullingen te doen)

Studentenbedrijf is een miniatuurbedrijf volgens het model van een éénmanszaak, dat wordt opgericht door de leerlingen en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen net zoals bij een echte onderneming. Vlajo creëert hiervoor een beschermend kader waarin het de rol van overheid en ondernemingsloket opneemt. Bij Studentenbedrijf ontvangen de leerlingen een werkboek waarin alle te weten theorie rond het opstarten en beheren van een eigen bedrijf aan bod komt. Het opstellen van een doordacht ondernemingsplan is de basis van het Studentenbedrijf en beslaat een volledig hoofdstuk in het werkboek (bekijk de inhoudstafel). In het Studentenbedrijf beschikt elke leerling over een werkboek met opdrachten. Studentenbedrijven kunnen enkel deelnemen aan de externe verkoopmomenten waarvan zij -indien relevant- een uitnodiging ontvangen.

De Mini-onderneming is veeleer volledig praktijkgericht: alle stappen worden meteen in praktijk uitgevoerd. Het businessplan is de kern en er worden meestal meerdere verkoopmomenten gerealiseerd doorheen het schooljaar. Voor de miniondernemingen organiseren de regionale Vlajo-coördinatoren activiteiten doorheen het jaar.

Meer info?

 


met de steun van: