My Digital Me Junior

digitaal talentenportfolio


In samenwerking met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming ontwikkelde Vlajo een digitaal talentenportfolio voor leerlingen 3e graad basisonderwijs en 1e graad secundair onderwijs.

My Digital Me Junior is een gratis digitaal portfolio dat jongeren op een toffe manier wil laten reflecteren over zichzelf. Via klassikale digitale bordlessen en individuele activiteiten staan jongeren o.a. stil bij wie ze zijn als persoon en hoe ze functioneren in omgang met anderen. Ze worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze reeds goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwikkelen.

My Digital Me Junior geeft jongeren meer inzicht in eigen mogelijkheden, interesses, studiehouding, ... Kortom, dit digitaal talentenportfolio biedt jongeren de mogelijkheid om hun zelfbeeld te verhelderen, het positief te beleven en het aan de realiteit te toetsen.

Alle MDM Junior-talenten zijn ondergebracht in een overzicht van de leergebiedoverschrijdende (BaO) en vakoverschrijdende (SO) eindtermen. Zo kan MDM Junior een hulpmiddel zijn om deze eindtermen na te streven op voorwaarde dat het instrument juist gebruikt wordt binnen een krachtige leeromgeving.

 

Meer info

 


Vlajo-projectcoördinator voor My Digital Me Junior

Jurn Van Den Meerssche | jurn.vandenmeerssche@vlajo.org | 0492 73 05 53
 

Projectwebsite

Projectpartner