MyMachine Vlaanderen

small dreams, big ideas


MyMachine Vlaanderen is een initiatief van MyMachine vzw in samenwerking met Vlajo.

MyMachine Vlaanderen is een project voor kleine en grote kinderen in heel Vlaanderen die een eigen ‘droommachine’ willen maken. Kinderen uit het lager onderwijs bedenken een ‘machine’ (een IDEE) die dan verder wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten (industrieel productontwerpers, digital designers,…) (een ONTWERP) om tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch secundair onderwijs (een MACHINE). Gedurende het ganse traject kunnen kinderen en studenten beroep doen op de expertise en ondersteuning van diverse bedrijven en organisaties om zo de knapste of mafste machines te realiseren.

MyMachine Vlaanderen vertrekt van de ‘kinderlijke’ fantasie als basis van een totaaltraject met als doelstellingen:

  • Stimuleren van creativiteit
  • Positief beïnvloeden van perceptie technisch en technologisch onderwijs
  • Kinderen en jongeren stimuleren om eigen ideeën uit te werken
  • Kruisbestuiving stimuleren binnen onderwijs (onderwijsniveaus) en tussen onderwijs en bedrijfswereld
  • Regionale kennisdeling ter versterking van initiatieven inzake technologisch ondernemend onderwijs
     

Projectwebsite

www.mymachine.be
 

Vlajo-programmacoördinator voor MyMachine Vlaanderen

MyMachine vzw: info@mymachine.be

De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘de open ondernemer’ in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA).

met de steun van

MyMachine is een initiatief van Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal en het Streekfonds West-Vlaanderen.