Vlajo-programma's in 7 Business Support


De leerplannen vormen een uitdaging voor leercoaches: hoe bereiken we de doelen, welke werkvorm kiezen we?

Vlajo biedt als enige 2 praktijkwerkvormen die passen binnen dit leerplan:

ERP-pakket?

Vanuit Vlajo kiezen we voor het Belgische ODOO als erp-pakket. We hebben met ODOO de afspraak dat scholen dit pakket gratis kunnen gebruiken, telkens voor de duur van 1 schooljaar (10 maanden). ODOO is bovendien een veel moderner en intuïtiever erp-pakket dan Navision, wat het makkelijker hanteerbaar maakt voor de leercoaches.
Binnen heel veel bedrijven, zowel in binnen- als buitenland wordt ODOO professioneel gebruikt.
Doordat het een open source pakket is wordt er steeds aan door geprogrammeerd en zorgen heel veel verschillende mensen wereldwijd voortdurend voor verbeteringen.
We overleggen momenteel verder met de mensen achter ODOO om het pakket zo goed mogelijk af te stemmen op bruikbaarheid door leercoaches.

ODOO is een losstaand erp-pakket dat zowel met als zonder de mini gebruikt kan worden. De keuze is aan de leercoaches.

 • Als demo om met de leerlingen te oefenen, naast de mini
 • Als erp-omgeving om alles van de mini te beheren, van website over productbeheer tot boekhouding

In ODOO bouw je als leercoach een eigen erp-omgeving met de ‘apps’ van ODOO. Het voelt allemaal sterk intuïtief aan, werkt vlot en je kan dus ‘klein’ starten en groeien op eigen tempo.

ODOO zal gratis aan Vlajo-leerkrachten worden aangeboden voor de duur van 1 schooljaar telkens.

We hoorden op de navormingsdag in Antwerpen ook van de pedagogische begeleiders:

 • Dat niet verwacht wordt van de leerkrachten dat ze meteen alles doen en onder de knie hebben.
 • Dat er zeker lestijden gebruikt dienen te worden om de leerlingen te leren werken met erp en enkele andere nieuwe programma’s uit het leerplan (als indesign) en dat hiervoor zeker voldoende lestijden zijn voorzien.

Verkoopmomenten?

Een Vlajo-onderneming plant haar eigen verkoopmomenten binnen de school en bijvoorbeeld op de plaatselijke markt of via eigen contacten. In een aantal regio's zijn er specifieke extra marktdagen voor juniorondernemers.

Elke minionderneming kan bovendien doornemen aan de Vlajo Verkoopdagen die doorgaan in alle Shoppingcentra in Vlaanderen.

Internationale mogelijkheden?

Om tegemoet te komen aan het internationale in het leerplan kan je binnen Vlajo gebruik maken van het aanbod binnen onze moederorganisatie Junior Achievement (JaYe). Zij bieden de mogelijkheid tot

 • deelname aan international Market Places (zie kalender)

Binnen België hebben we onze Waalse  collega's van ‘Les Jeunes entreprises’ waarmee eventueel contact gelegd kan worden.

Waarom kiezen voor Vlajo in 7 Business Support?

 • praktijkgericht
 • op eigen tempo
 • ondersteuning erp-ODOO
 • aanbod verkoopdagen
 • aanbod internationaal

Concordantietabellen?

Prijs?

 • Minionderneming: €15
 • Studentenbedrijf: €15

Daarin zit inbegrepen: materialen, ondersteuning , verzekering. Leercoaches en leerlingen krijgen gratis toegang tot het online Vlajo-kenniscentrum met extra materialen.

ODOO zal gratis aan Vlajo-leerkrachten worden aangeboden voor de duur van 1 schooljaar telkens.

Meer info?